INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

ציר ההגנה בכרמיאל הוגדר "רחוב אדום"

ציר ההגנה בכרמיאל הוגדר "רחוב אדום"
לראש העיר שוגר מכתב דחוף המפציר בו לפעול. העירייה: "נמשיך לפעול על ידי פעילות הסברה, טיפול בתשתיות והסרת מפגעים"

מנכ"ל עמותת "אור ירוק", שמואל אבואב, הודיע השבוע כי שלח מכתב דחוף לראש עיריית כרמיאל, עדי אלדר, והתריע בפניו על סכנה לציבור ברחוב ההגנה. לטענת העמותה, נתוני תאונות הדרכים בשנים האחרונות מלמדים כי הרחוב מוגדר "רחוב אדום", ובשנים 2015-2011 אירעו במקום מספר תאונות שבהן אדם אחד נהרג ותשעה נפצעו.

במכתב ציין אבואב, כי מדי שנה נהרגים במדינת ישראל 135 בני אדם בתאונות דרכים בתחום העירוני, מהם נהרגים 39 ב-163 רחובות אדומים, שבהם "תאונות  חוזרות באופן קבוע, המעידות על כשל המביא לאובדן חיי אדם ולנפגעים בנפש וברכוש. לשם שיפור הבטיחות ברחוב זה, נדרשת פעילות מערכתית הכוללת שיפור התשתית, הגברת האכיפה והרחבת ההסברה לציבור". 

לסיום מבקש אבואב מאלדר לסייע בטיפול ברחוב: "אני מוצא לנכון לפנות אליך בבקשה שעיריית כרמיאל תיתן עדיפות לטיפול ברחוב זה, הן בהסרת מפגעי בטיחות והן בטיפול שיטתי של הבטיחות הרחוב". 

ובעניין אחר - בדיקה מדגמית העלתה ש-65 אחוז מהנהגים בכרמיאל נוסעים בכלי רכב שבגלגליהם אין לחץ אוויר מיטבי. לאחרונה הגיעו מתנדבי עמותת אור ירוק ליישובים רבים ובדקו את לחץ האוויר בצמיגים. כידוע, לתקינות הצמיגים יש חשיבות עליונה, מכיוון שלחץ אוויר שאינו תקין בעת נהיגה בכביש רטוב או בוצי, עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב. בנוסף, לחץ אוויר גבוה או נמוך מהנדרש, עלול לגרום לשחיקה מהירה של הצמיגים, המחייבת את החלפתם, ולצריכת דלק גבוהה יותר. 

בכרמיאל נבדקו 170 כלי רכב, ונמצא כי ב-111 מהם, שהם כ-65 אחוז, היה לחץ האוויר בצמיגים לא תקין. המתנדבים הדגישו בפני הנהגים את חשיבות בדיקת לחץ האוויר בגלגלים ובדיקת תקינותם אחת לחודש, והוסיפו כי יש לשים לב במהלך הבדיקה להתאמת לחץ האוויר להוראות יצרן הרכב ולשנת ייצור הגלגלים. בנוסף, חילקו עלון הסברה ובו מספר טיפים לנהיגה בטוחה. 

מהעירייה נמסר: "נמשיך לפעול למען הגברת הבטיחות בדרכים על ידי פעילות הסברה, טיפול בתשתיות והסרת מפגעים. פעילות זו מתקיימת לאורך כל שנה".

מתוך: http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4876903,00.html

אולי יעניין אותך גם