INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

סליחה ומחילה - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן

סליחה ומחילה - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן

שלום לכם,
תושבי העיר כרמיאל,
נמעני ונאמני שישי אישי.

היום הייתי רוצה להתייחס לנושא הסליחה והמחילה. למה חשוב לסלוח ולבקש סליחה, להצטער על המעשים שנעשו? תסכול וכעס כלפי מישהו, אלימות או רגשי אשמה – כל אלו הם רגשות שליליים הצורכים כמויות אדירות של האנרגיה שלכם ומהווים בלם חזק בהתקדמותכם. כשאתם מבקשים סליחה, מתחרטים או סולחים אתם משתחררים מהאנרגיות השליליות וקל לכם יותר לחיות ולהשיג תוצאות.

לשם כך קיים במסורת היהודית יום הכיפורים.

לפי מצוות האל יום הכיפורים נוצר לשם סליחה ומחילה.

יום הכיפורים הוא היום החשוב ביותר בלוח השנה היהודי. אך זהו יום חשוב לא רק ליהודים אלא לכל בני האדם הרי מצוות האל ניתנה לכולם. יום הכיפורים במתכונת כזו או אחרת קיים בכל הדתות.

בישראל יום הכיפורים הוא היום היחיד שבו התורה מורה שלא לעסוק בדבר מעבר לניתוח מעשינו ומחשבותינו. הוא מתקיים בי' לתשרי, 10 ימים לאחר ראש השנה. אותם 10 ימים או "הימים הנוראים" הם ימי תפילה וחרטה שאותם חותם יום הכיפורים.

בראש השנה דן השוכן במרומים כל אדם לקראת השנה הבאה על סמך מעשיו ומחשבותיו. כל מעשיו והרהוריו של האדם נשקלים, מסוכמים ונוצר מתווה הגורל לשנה הבאה. אבל זהו פסק דין מקדים. במהלך 10 ימים הבאים ביכולתו של האדם להתחרט בכנות. אדם יכול לטעות אבל ביכולתו של הכוח העליון למחול לכל מי שרוצה בכנות לחזור אליו, אל מקור החיים.

יום הכיפור הוא היום הנשגב בשנה, יום שבו לא רק שומרי המצוות אלא גם החילונים שביננו שוכחים מענייני היום יום ומקדישים את עצמם לכפרה וניקיון מחטאים שעשו. האדם מנתח את השנה שעברה, נזכר בחטאיו מול האל וברואיו כי זהו יום המחילה.

ביום הכיפורים נחתם פסק דיננו ונקבע גורלנו לקראת השנה הבאה וזו הסיבה שאנו מאחלים זה לזה גמר חתימה טובה.

זהו יום שבו מקובל להימנע לא רק מעבודה אלא גם אכילה, שתייה, רחצה ונעילת נעלי עור. הצום נמשך כ - 25 שעות.

בארץ כמעט כולם מקפידים על יום הכיפורים. במדינה משתרר שקט. לא מקובל לנהוג ביום זה, התחבורה הציבורית אינה פועלת, אפילו שיחות הטלפון אינן שכיחות. הכבישים ריקים פרט לרכבי החירום ולכן ילדים ומבוגרים רוכבים בחופשיות על אופניים. כלי התקשורת ומוסדות המדינה אינם עובדים גם הם.

לפני יום הכיפורים מתרחשים טקסי הכפרות. על פי המסורת כל חטאיו של האדם מועברים לתרנגול הכפרות שלאחר הטקס נשחט ומועבר למי שזקוק לסיוע. לאחרונה את מקומו של התרנגול תופס סכום כסף. חשוב לציין כי הטקס יכול לעזור אך ורק למי שמתחרט בכנות ומעומק הנשמה.

התפילה המסורתית בבתי בכנסת מתחילה בתפילת "כל נדריי" ומסתיימת בקריאת שופר המודיע על חתימת פסק הדין.
לאחר סיום יום הכיפורים קוראים תפילה קצרה המבדילה בין קודש לחול שאחריה מותרת האכילה והשתייה.

איחוליי חרטה כנה ומחילה מלאה.
גמר חתימה טובה.
לודמילה פרידמן.


אולי יעניין אותך גם