INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

מחיר הכרטיס - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן

מחיר הכרטיס - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן
שבת שלום קוראי היקרים. הפינה "שישי אישי" של היום לא קשורה ישירות לעסקים, אך הגינות האב והדימוי שלו לדעתי משפיע ישירות על איך יגדלו ילדיו, ואיך הם יתנהגו, בין השאר במישור העסקי.


יום אחד, לקח האב את שני בניו לבריכה. הוא נגש לקופאי ושאל:

- כמה עולה כרטיס הכניסה?

הקופאי ענה:
- 30 שקלים עבורך 30 שקלים עבור כל ילד שגילו מעל 6. ילדים בני 6 ומטה נכנסים חינם. בני כמה ילדיך?

הגבר השיב:
- הגדול בן 7 והקטן בן 3, כך שאני חייב לך 60 שקלים.

הקופאי התעניין:
- שמע, אדוני, אתה אולי מהעשירים החדשים? היית יכול לחסוך 30 שקלים. היית יכול להגיד לי שבנך הגדול בן 6, לא הייתי שם לב.

- ייתכן – ענה הגבר. אבל הילדים היו שמים לב.

מאת, לדומילה פררידמן מכללת LFA

אולי יעניין אותך גם