INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

לקראת הגורל - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן

לקראת הגורל - שישי אישי מאת לודמילה פרידמן
ירד שלג. הכול היה שקט ורגוע ופתיתי שלג יפיפיים חגו לאט תוך ריקוד מרהיב והתקרבו בהדרגה אל הקרקע.

שני פתיתי שלג קטנים התקרבו זה לזה והתחילו בשיחה. כדי שהרוח לא תפריד ביניהם הם החזיקו ידיים. אחד הפתיתים אמר בשמחה:
  • איזו תחושה נפלאה של מעוף!
  • אנו לא עפים אלא נופלים – הודיע הפתית השני בעצבות.
  • תיכף נפגוש את הקרקע ונהפוך לשמיכה עבה ולבנה!
  • לא. אנחנו עפים לקראת סופנו. על האדמה פשוט ירמסו אותנו.
  • נהפוך למעיינות ונרד אל הים! אנו נחייה לנצח! – אמר הפתית הראשון.
  • לא – אנו נתמוסס ונעלם לנצח. – התנגד השני.
בסופו של דבר נמאס להם להתווכח. הם הפרידו ידיים ועפו –כל אחד לקראת גורלו שבחר.

לודמילה פרידמן

אולי יעניין אותך גם