INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

פרשת יתרו

פרשת יתרו
פרשת יתרו “ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש" [שמות יט 6] הפסוק נקרא כהצעה קוסמת, אך מה היה קורה אילו בני ישראל היו עונים למשה: תודה על האמון וההצעה הנדיבה. עלה שנית אל הר סיני ואמור למי ששלח אותך: לא מדובשך ולא מעוקצך! רוצים להיות עם ככל העמים! את הגשם תן רק בעיתו, ובאביב פזר לנו פרחים–יותר מזה אנחנו לא צריכים!

על פי המדרש [שבת פח ע"ב] היתה זו אכן הצעה שאי אפשר לסרב לה! הקב"ה כפה עליהם את הר סיני כגיגית ואם לא היו מקבלים את התורה, היו נשארים קבורים תחת ההר. זה הוא תיאור ציורי של מצב אין ברירה. עם ישראל היה כבר בלב מדבר סיני. אם היינו מסרבים היינו יורדים מבימת ההיסטוריה. תוך זמן קצר היינו מתפזרים כשבטי נוודים במדבר, אולי חוזרים לעבדות במצרים...

קבלנו על עצמנו להיות 'ממלכת כהנים וגוי קדוש' וב'עסקת חבילה' זו גם את התואר 'סגולה'  האם אנו עומדים בצפיות? האם אנו שונים מעמים אחרים? האם אנו טובים מעמים אחרים?  ישעיהו דרש שנהיה "לאור-גויים". לעתים נדמה שאנחנו בקושי מצליחים להיות אור לעצמנו... מה עושה אותנו לעם סגולה?

1. אנחנו 'עם הספר' –לא רק בגלל שעמנו "הוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי" [מגילת העצמאות] אלא כי אנו מאופיינים בתרבות עיונית-מילולית. תקופות בתולדות ישראל הן תקופת התנ"ך, תקופת המשנה והתלמוד, תקופת הגאונים, תור הזהב של יהדות ספרד, תקופת ההשכלה... תקופות אלה צוינו לא בזכות מלחמות, ניצחונות או שושלות מלכים כבתולדות עמים אחרים... הן ידועות בעיקר בזכות יצירות ספרותיות שאפיינו אותן

2. יש לנו סגולת הישרדות –אין עם  אחר שהיה מפוזר ומפורד על פני כה הרבה ארצות ובין כל כך הרבה עמים במשך שנים כה רבות וזכה לשוב למולדתו ולכונן מחדש את עצמאותו. סגולה זו היא הפן החיובי של היותנו 'עם קשה עורף'...

3. תכונות אחרת שהיא לפעמים חיובית ולפעמים שלילית היא החשדנות הטבועה בנו. חשדנות כלפי כל מי שמחוץ לעמנו וחשדנות כלפי אנשים בתוכנו שמעמידים עצמם או נבחרו לתפקידי מנהיגות. אנו נבדוק בציציותיהם ונצפה בעיניים כלות למעידותיהם על מנת שנוכל להכריז בראש חוצות כי גם הם בשר ודם. אין אחד מהם מורם מעם.  לכאורה יש יוצאים מן הכלל: אנשי חב"ד ואנשי ש"ס היו משוכנעים שכל מילה שיצאה מפי רבם בכל מצב היא דברי אלקים חיים, אך העובדה שרוב גדול של עם ישראל לא קיבל את הרבי מלובביץ' כמשיח בן-דוד ולא את הרב עובדיה כמשיח בן יוסף מוכיחה שהחשדנות כלפי דמויות כריזמטיות הטבועה באופיינו היא תכונה חיובית ובריאה

4. מעולם לא היינו "עם לבדד ישכון". כמעט תמיד פעלנו בין משפחות האדמה, לימדנו אותם ולמדנו מהם. אין זה מקרי שפרשת השבוע של מעמד הר סיני ועשרת הדברות נקראת על שמו של גוי, כהן מדיין. "אם יאמר לך אדם: יש חכמה בגויים–תאמין, יש תורה בגויים –אל תאמין" [איכה רבה ב']. החכמה של האצלת סמכויות שלמד משה מפי חותנו היא תורה וצריכה לימוד... אני נוטה לקבל את גרסת הסרט 'נסיך מצרים' המתאר את משה לומד להתבונן התבוננות 'דתית' לתוך המציאות דווקא מפי יתרו, כהן לעבודה זרה... מסתבר שהיא לא הייתה לחלוטין "זרה". היו בה אלמנטים שראוי ללמוד מהם ול"גייר" אותם, כפי שקרה כמה פעמים בתולדות ישראל...

לסיכום: שונים מכל העמים? בהחלט כן! טובים מכל העמים? יש לנו אתגר, שאיפה, חזון להיות 'גוי קדוש' 'ממלכת כהנים' 'אור גויים'. אך דרך ארוכה למימוש חזון זה עדיין לפנינו

הרב גיל נתיב