INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

בטיחות וגיהות – בהון האנושי

בטיחות וגיהות – בהון האנושי
עדי אלדר ראש העיר: "מרכז ההון האנושים בכרמיאל פועל במגוון של תחומים למען קידום תעסוקה ותעשייה בעיר , עם צוות מקצועי ואיכותי, השבוע החל קורס שני של נאמני בטיחות וגיהות במרכז הון אנושי כרמיאל , כחלק מתכנית הכשרה של אנשי מקצוע בתחומים שונים".
הקורס הינו חלק מהתוכנית של קרן מנוף במוסד לביטוח לאומי, המקדמת שיתופי פעולה בין הרשות המקומית למקומות עבודה, בעיקר בתעשייה, במטרה להעלות המודעות לבטיחותם ובריאותם של העובדים.

בקורס זה משתתפים 23 נציגים מבתי עסק ומפעלים שונים, אשר משתתפים בתוכנית.

הקורס מתקיים פעם בשבוע במשך שבעה שבועות, ללא עלות כספית לבעל העסק.

המשתתפים בקורס, מקבלים העשרה במגוון תכנים ממכלול תוכנית ההדרכה המחויבת של המפעלים, להכשרת ועדת בטיחות ונאמני בטיחות בארגון (ע"פ חוק ארגון הפיקוח של העבודה התשי"ד 1954) ביניהם: מושגי יסוד בבטיחות וגיהות, עזרה ראשונה, תנאים סביבתיים, התמודדות עם חומרים מסוכנים , בטיחות אש , לחץ ושחיקה, ארגונומיה ועוד...

בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת נאמן בטיחות של המוסד לבטיחות וגיהות וכרטיס עזרה ראשונה.

אולי יעניין אותך גם