INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

סיקור וידאו של מפגן ההזדהות שהיה בכרמיאל מאת הטלויזיה הקהילתית של כרמיאל

סיקור וידאו של מפגן ההזדהות שהיה אתמול בכרמיאל מתוך הערוץ של הטלויזיה הקהילתית של "כרמיאל לגדול ולגדל", צילום ועריכה אשי טאוב ותומר בדש.

אולי יעניין אותך גם