INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

סוף שבוע של זהב בבית ספר "אופק"

בית ספר אופק קיים בסוף השבוע ימים שכולם "זהירות בדרכים".
הפעילויות נפתחו ביום ילק"ם (יום קהילה משטרה)בו נטלו חלק כוחות הביטחון,  משטרה, שיטור קהילתי וכיבוי אש.

 

אלו הציגו בפני תלמידי בית הספר את פעילותם. יחידת הפרשים הביאה סוסים המשמשים לפיזור הפגנות אשר הציגו את סגנונות הרכיבה המיוחדים להם המשמשים בפיזור הפגנות.

מכבי האש סיפרו על פעילותם תוך הצגת הכבאית, תפקידיה ,הלבוש והציוד המיוחד.

ביום שישי נערך יום קהילתי בו צפו תלמידי בית הספר במופע " זהיר לנצח " המשלב מסרים הקשורים בשמירה על חייהם בדרכים. התלמידים  הפגינו ידע רב ולמדו רבות תוך חוויה ,יצירה ומשחק.

בית ספר אופק מבקש להודות לאסתי רזלר , השוטרת הקהילתית  ולברל'ה מעריית כרמיאל אשר אפשרו את קיומם של ימים אלו.

אולי יעניין אותך גם