INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

הקהילה למען המתמודדים עם נכות נפשית

השבוע התקיים המפגש השישי של פורום השולחן העגול, לטיפול במתמודדים עם נכות נפשית.
 
את השולחן מוביל מרכז ההון האנושי, רשות מקדמת תעסוקה בכרמיאל ומשתתפים בו נציגי משרד הבריאות, הביטוח הלאומי, שרות התעסוקה, משרד הרווחה וכל הגופים האמונים על שיקומם של המתמודדים עם נכות נפשית.
 
חברי הפורום ערכו הכרות עם תוכנית "רמפה" שמפעיל מרכז ההון האנושי בראשותה של איריס צין, לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בעולם התעסוקה , מטרת הפורום להעמיק את רמת ההכרות של הגופים עם מגוון השירותים והזכויות ולשפר את סיכויי השמתם של מתמודדים בעולם התעסוקה.

אולי יעניין אותך גם