INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

שולחן עגול למובילי ההתנדבות בעיר

שולחן עגול למובילי ההתנדבות בעיר
בכרמיאל מהווה ההתנדבות חלק מהתרבות של חיי הקהילה. לאחרונה
הוקם שולחן עגול של כל יושבי ראש הארגונים ההתנדבותיים הפועלים בעיר במטרה לחזק את העבודה המשותפת ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות, לספק ידע וכלים נוספים וחדשים, לקדם ולשכלל שיתופי פעולה בין כלל העוסקים בתחום ההתנדבות ולחזק את ארגוני המתנדבים של כרמיאל.

היחידה להתנדבות יזמה סדנה בת שישה מפגשים בהנחיית מנחה מקצועית הכוללת תכנים וחדשניים בנושאי ניהול ההתנדבות בישראל ובעולם וכן דיונים בנושאים החשובים לארגונים מובילי התנדבות בכרמיאל.

מנחת התכנית היא דגנית סלנט, יועצת לניהול וקריירה, מומחית לתחום ההתנדבות שהובילה סדנאות דומות במודיעין, באר שבע, עמק חפר ועוד. המפגש הראשון עסק בארגוני המתנדבים בכרמיאל - מנהיגות והשפעה. בסדנה נטלו חלק מעל ל-20 יושבי ראש ופעילים שביקשו ללמוד, להשכיל ולהכיר אלה את אלה.מאיה סימנובסקי, רכזת היחידה להתנדבות במנהל לשירותים חברתיים, שיזמה את המהלך, מספרת: "בכרמיאל מאות מתנדבים ומובילי התנדבות מחויבים ומסורים ביותר. הקידמה הטכנולוגית והשינויים שחלים בעולם לא פסחו גם על נושא ההתנדבות ולכן חשבנו לתת למובילים ידע וכלים חדשניים המקובלים בעולם ובארץ. הסדנה היא גם סוג של הוקרה והערכה לעשייה המבורכת של המתנדבים הרבים, ואני בטוחה שנושא ההתנדבות יקבל תנופה נוספת בתום התהליך".

אולי יעניין אותך גם