INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

14 נשים וגברים מהקהילה האתיופית התנדבו לסיירת ההורים בכרמיאל

14 נשים וגברים מהקהילה האתיופית התנדבו לסיירת ההורים בכרמיאל
לאחרונה התגייסו 14 גברים ונשים מהקהילה האתיופית בכרמיאל לסיירת ההורים העירונית, בכדי לסייע ולחזק את הקשר עם צעירי הקהילה המבלים בלילות ברחבי העיר. זאת, במסגרת פרויקט 'עיר ללא אלימות' בעיריית כרמיאל בניהולו של  מיכאל גינקר.
 
המתנדבים עברו סדנת הכשרה בת ארבעה מפגשים, בכדי להכינם למתן סיוע לבני נוער וצעירים במצבי סיכון. מטרת ההתנדבות הינה לאפשר להורים להכיר מקרוב את פעילות הפנאי של ילדיהם הצעירים, ולחזק את תחושת הביטחון האישי.
 
בנוסף, הצטרפו כשמונה הורים מהקהילה האתיופית אל השיטור הקהילתי בכדי להעצים את הדיאלוג בין גופי השיטור והקהילה, תוך תצפית ושמירה משותפת על איכות החיים בשכונות העיר. 
 
ההתנדבות הינה תוצאה טבעית של עבודה הנעשית בשנתיים האחרונות עם חברי הקהילה ומכובדי הקהילה ("שמאגלוץ"), בני כל הגילאים. בתוך כך, מתקיימים מפגשים לבניית תודעה של אחריות אישית וחברתית, כישורי התארגנות ויוזמה, והגברת הביטחון העצמי והחברתי של המתנדבים. את ההתארגנות מובילה קבוצת הפעילים 'מדברים-עושים', אשר עוסקת בחשיבה ובהעצמה קהילתית בכרמיאל.
 
יוזמה זו מתבצעת בהדרכתו של יוסי ברקו, עובד סוציאלי קהילתי, מהמינהל לשירותים חברתיים במדור לעבודה קהילתית בעיריית כרמיאל.

אולי יעניין אותך גם