INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

תושב הצפון הושפל באל על ויקבל פיצויים

תושב הצפון הושפל באל על ויקבל פיצויים
בעל מפעל מכרמיאל, מוחמד סרחאן, שעוכב בבידוק הביטחוני, תבע את חברת התעופה ויקבל 18 אלף שקל. שופטת מתחה ביקורת חריפה על התנהלות המאבטחים


מוחמד סרחאן, שבבעלותו מפעל בכרמיאל, יקבל מאל על פיצוי
בסך 18 אלף שקל - כך הודיעה ביום שלישי מערכת בתי המשפט. מפסק הדין עולה, כי במאי 2015 שהו סרחאן, עו"ד פאיז סלאמה, תושב הצפון, וארבעה חברים יהודים בחופשה בקפריסין. כאשר הגיעו לנמל התעופה של לרנקה, הפרידו אנשי הביטחון של אל על בין סרחאן וסלאמה לבין חבריהם לצורך בידוק ביטחוני, והכניסו אותם לחדר צדדי.
במשך 40 דקות הם המתינו, וכאשר ביקשו לצאת לשירותים, נענו בשלילה. רק לאחר שעו"ד סלאמה מחה בזעם, התאפשר להם ללכת לשירותים בליווי. גם כאשר הורשו לעלות למטוס, הדבר נעשה בליווי ביטחוני.

השניים הגישו לבית משפט השלום בחיפה תביעה נגד אל על, בטענה שנציגי חברת התעופה פגעו בזכויותיהם החוקיות. בית המשפט חייב את אל על לשלם לכל  אחד מהתובעים פיצוי בסך 15 אלף שקל וכן אגרת משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 3,000 שקל. 

השופטת כאמלה ג'דעון ציינה בפסק הדין כי עיכוב התובעים בתוך חדר סגור למשך זמן בלתי סביר לצורך ביצוע בידוק ביטחוני וללא מתן הסבר מניח את הדעת לעיכוב, מהווה פגיעה בלתי מידתית בחופש התנועה שלהם, קל וחומר כאשר העיכוב אינו מעוגן בחקיקה, הקובעת: "אין מעצר ועיכוב, אלא בחוק או לפי חוק, מכוח הסמכה מפורשת בו". 

עוד קבעה השופטת, כי עיכוב כזה עלול להוות עוולה של כליאת שווא: "כליאת שווא היא שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיזיים או על ידי הופעה כבעל סמכות". 

השופטת ג'דעון העירה עוד כי עצם החיפוש על גופם ובכליהם של הטסים מוקנית לחברת התעופה על פי סעיף 9 לחוק הטיס. עם זאת, פעולה כזו אמורה להתבצע בתוך זמן סביר, אלא אם קיימים אילוצים שמנעו זאת. על פי קביעת השופטת, לא רק שאילוצים כאלה לא הוכחו במקרה זה, אלא שהוכח, על פי גרסת התובעים אשר לא נסתרה, כי לאחר שנעשה חיפוש נרחב על גופם ובכליהם, הם התבקשו להישאר בחדר הסגור תוך הגבלת חירותם לנוע באופן חופשי, דבר המחדד את אי החוקיות שבמעשים. 

חברת אל על הגישה עירעור על פסק הדין לבית המשפט המחוזי, אולם ב-17 בנובמבר הודיעה כי חזרה בה מן העירעור. בית המשפט המחוזי הורה על מחיקת העירעור ביום רביעי שעבר

אולי יעניין אותך גם