INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

משגב: השריפות בטל-אל וגילון נגרמו מהצתות

משגב: השריפות בטל-אל וגילון נגרמו מהצתות
במשגב טענו כי הקפדה טובה יותר על אזור החיץ עשויה היתה לסיים את כיבוי השריפה מוקדם יותר ועם פחות נזקים. במועצה טוענים שהם זקוקים לתקציב
רשות המיסים הודיעה ביום שני באופן רשמי כי השריפות הגדולות שאירעו במשגב נגרמו מהצתות, ולכן התושבים זכאים לפיצוי, בין אם היה להם ביטוח ובין אם לא.
 
השריפה שפרצה בטל-אל ב-20 בנובמבר, בסמוך לשעה 2:00 בלילה, היתה האירוע הראשון בגל השריפות שהמשטרה ומכבי האש קבעו בוודאות שמקורו בהצתה. גם השריפה הגדולה בגילון, ביום רביעי שעבר, שגרמה נזקים רבים ביישוב, נגרמה מהצתה. 

ברשות המיסים אמרו: "נכון למועד זה, מסקנת משטרת ישראל ונציבות כיבוי האש היא כי אירועי השריפות במקומות אלה הם הצתות מכוונות, ועולה חשד סביר כי מקורן בפעולות איבה". 

יצוין, כי ברשימת הדליקות שנגרמו מהצתה נכללות גם השריפות שאירעו בשבוע שעבר בחיפה ובזכרון יעקב. "במקומות אלו ניתן לקבוע כי מדובר בנזק מלחמה 
כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, או כי מדובר בפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אשר אלו מזכים בפיצויים על פי החוק". 

ובאותו עניין: ביישוב גילון היו מי שהתלוננו בסוף השבוע שעבר כי אילו היה אזור החיץ מתוחזק היטב, ניתן היה להשתלט על האש מהר יותר, ומספר הנזקים היה פוחת. ב-2011, בעקבות אסון השריפה בכרמל, פירסם המשרד להגנת הסביבה הוראות ליצירת אזורי חיץ במטרה להגן על היישובים משריפות. במשרד אמרו כי אזור החיץ אינו יכול לעצור את האש בעצמו ללא פעולות של כוחות הכיבוי, אולם הדגישו כי אזורי חיץ מאפשרים לכוחות ההצלה והכיבוי לפעול בצורה בטוחה ויעילה יותר בעצירת האש ובפינוי תושבים במקרה הצורך. 

ממועצת משגב נמסר: "אזורי החיץ משפרים את המצב בחלק מהמקרים, אך במקרה של טל אל השריפה דילגה מאות מטרים מהיער הסובב את היישוב לתוך היישוב, מעל ומעבר לכל רצועת חיץ, והיישוב גילון אינו טובל ביער, כך שאין בו משמעות לאזור חיץ. 

"ההשתלטות על האש במשגב הייתה יעילה מאוד ו-50 שריפות הסתיימו בנזק מינימלי, אך כמובן שאנו בוחנים, לומדים ונערכים קדימה. טיוטת התקנות של נציבות כיבוי אש להתמודדות עם שריפות, המתייחסת גם לנושא אזורי חיץ, עדיין לא אושרה, ובוודאי לא תוקצבה.

"היא כוללת המלצות גורפות לבירוא יערות, יצירת אזורי חיץ ועוד, בעלות של כ-2.5 מיליון שקל ליישוב, ועוד כ־150,000 שקל לתחזוקה שנתית. משגב נערכת ליישום תקנות אלו באמצעות סקרים למיפוי צרכים ביישובים. כאשר התקנות יאושרו ויתוקצבו ניישם אותן בשטח".

אולי יעניין אותך גם