INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

תגובת עדי אלדר למהלך הפוליטי האחרון בכרמיאל

תגובת עדי אלדר למהלך הפוליטי האחרון בכרמיאל
הנושא הפוליטי הפנימי אינו מענייננו למרות זאת ולאור ההתנהגות של בז'רנו ראש העיר מגבה את החלטתו של משה קונינסקי בהדחתו של רותם בז׳רנו.

ישיבות מועצת העיר התנהלו בכרמיאל באופן מכובד וראוי לאורך כל שנות קיומה, מאז כניסתו של מר בז'רנו הפכו ישיבות מועצת העיר לקרקס. צורת ההתבטאות האלימה והתוקפנית של מר בז'רנו אינן מקובלות ואינן תואמות את המעמד ואופי העיר. עדי אלדר: ״הגיע הזמן לשים סוף לקרקס. התנהגותו של בז'רנו לא ראוייה. אני מגבה את החלטתו של משה קונינסקי״

אולי יעניין אותך גם