INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

משטרת כרמיאל תמנע מכירת צעצועים מסוכנים

צעצועים מסוכנים (צילום משטרת ישראל)

משטרת כרמיאל ופקחים מטעם משרד הכלכלה יפשטו בקרוב על בתי עסק בכרמיאל כדי להחרים ולהשמיד צעצועים מסוכנים. בנוסף, ייבדקו תחפושות. מוכרים שישווקו תחפושות שעלולות לסכן את הילדים, צפויים לקנסות.

 

במשרד הכלכלה מתכוונים להגביר השנה את ההסברה לקראת פורים, ויתבצעו פעילויות חינוכיות בבתי הספר, בתנועות הנוער ובגנים. כמו כן, יחולקו לציבור עלוני מידע שיתריעו מפני השימוש בצעצועים מסוכנים. במשרד מדגישים, כי גם תחפושת ללא תו תקן, בארץ או בייבוא מחו"ל, עלולה להיות מסוכנת בשל שימוש בחומרים מתלקחים.

מפקד תחנת המשטרה בכרמיאל, סנ"צ ויקטור בוסקילה: "נפעל ביד קשה, כי ילדים נפגעו בעבר מצעצועים כאלה, ואם אנשים לא לומדים לקח, אנחנו לא מתכוונים לוותר. נפעל בשיתוף משרד הכלכלה, האחראי על התחום, נגיש סיוע ונערוך פשיטות גם על בתי עסק מוכרים וגם על סמך מידע שנקבל על מכירת תחפושות, ספריי וצעצועים מסוכנים.

"לא נתיר מכירה של מוצרים כאלה. תמיד יש תפיסות, אבל על פי השנים הקודמות, ההרתעה עושה את שלה. בעבר המוצרים האלה נמכרו בקלות ובאופן חופשי. היום נזהרים יותר. אם נתפוס אדם או עסק שימכור את המוצרים האלה ננקוט נגדו בהליכים המתבקשים - סגירת העסק, או פתיחת תיק פלילי וכתבי אישום".

מהעירייה נמסר: "העירייה מבצעת מדי שנה בדיקה בבתי עסק בנושא הצעצועים המסוכנים, בשיתוף משרד הכלכלה והמשטרה. אם נתפסת סחורה לא חוקית ומסוכנת, היא מוחרמת. העירייה לא נותנת קנסות. בעניין זה הסמכות היא של משרד הכלכלה".

במשרד הכלכלה הדגישו כי השימוש בתחפושות ובמסכות המיוצרים מחומרים דליקים מסוכן, ולכן אין לקנות או לעשות שימוש באביזרי חג שאינם נושאים סימון כנדרש בתקן: שם וכתובת של יצרן/יבואן מקומי, כמו גם הוראות שימוש ובטיחות ואזהרות יצרן נוספות. בפיקות ובקפצונים קיימת סכנה להתלקחות ולכוויות. יש לרכוש אותם רק כשיש סימון והוראת אזהרה ולהשתמש באקדח צעצועים מתאים.

"אין לפוצץ באבן או במכשיר שאינו מתאים. אין להכניס פיקות לכיס המכנסיים, אין לפרקן מאריזתן המקורית, או להשתמש בהן בניגוד להוראות השימוש ובניגוד לאזהרה המופיעה עליהן. כדורי עשן, חזיזים ונפצים מכל הסוגים אסורים באחזקה, בשימוש ובשיווק, כמו גם אקדחים ורובים הדומים בצורתם לכלי נשק אמיתיים. תרסיסי שלג, תרסיסי פתיתים וחוטים מיועדים למבוגרים בלבד, וחייבים להיות מסומנים באזהרה "הרחק מידי ילדים".

הממונה על אגף האכיפה במסחר, ישראל משען: "בשנים האחרונות, לצד הנפצים 'המסורתיים', נפוצים סמני לייזר העלולים לגרום נזק בלתי הפיך לעיניים ואף עיוורון. ביחד עם מתן דגש על צעצועים מסוכנים, יש לשים לב גם לשימוש נאות ועל פי הוראות היצרן בצעצועים המותרים לשימוש, כמו פיקות וקפצונים, העלולים לגרום כוויות".

מתוך YNET

אולי יעניין אותך גם