INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

בקרוב בכל העיר- ממחזרים אריזות

מזה שלושה חודשים מתקיימת בכרמיאל הפרדת פסולת האריזות לפח הכתום בסיוע של תאגיד ת.מ.י.ר.

עד כה, הפחים הכתומים הוצבו בשכונות: רבין, גבעת רם, מכוש, הגליל והאירוסים.
התושבים משתפים פעולה באופן ראוי להערכה. בפחים הכתומים מושלכת פסולת אריזות בלבד והכמות עולה מפינוי לפינוי.

סה"כ נאספו עד כה כ- 20 טון אריזות בכרמיאל .

20 טון פחות זיהום אדמה, אויר ומים.

20 טון יותר פסולת שמגיעה למיחזור ולא להטמנה.

פעולה פשוטה של מיון והשלכה לפח הנכון תורמת רבות לאיכות הסביבה.

אנו מודים לתושבים על שיתוף הפעולה.

בסוף חודש מאי יצטרפו למהלך שאר השכונות בעיר. בשכונות: ארבל-יחיעם, אשכול, ערבה, המייסדים, טנה, מגדים ושגיא יפוזרו פחים כתומים ויחולקו חומרי הסברה וסלים כתומים למשקי הבית.

הפחים הכתומים מיועדים לכל האריזות בהן אנו משתמשים. אריזות מזון, קוסמטיקה, חומרי ניקוי ועוד.
מהי אריזה?
כל חומר המשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר אותו צרכנו.

הפח הכתום מיועד לכל סוגי האריזות: פלסטיק, קרטון, מתכת.

הפחים הכתומים נאספים בנפרד והפסולת מועברת לתחנת מעבר הממיינת אותם לסוגיהם ומעבירה אותם למיחזור.

מה עם מרכזי המיחזור שכבר קיימים בעיר?
מרכזי המיחזור ימשיכו לקלוט את הפסולת הממוינת.

אריזות קרטון גדולות – לא מתאימות לפח הכתום וימשיכו להיות מושלכות בקרטוניות

נייר – ברובו אינו אריזות ולכן יש להמשיך להשליכו לפח המיועד לו.

אריזות זכוכית – מכלים ייעודיים פוזרו בעיר על מנת שפסולת זו לא תגיע לפח הכתום.

בקבוקי פלסטיק – אפשר להמשיך להשליך בקבוקים לכלובים הקיימים. כדי להטמיע את התהליך מתבצעות ברחבי העיר פעילויות הסברה הן בגני הילדים ובתי הספר והן במרחב הציבורי ובקהילה .

לכל שאלה ניתן לפנות למוקד העירוני (106) או למחלקת איכות סביבה (04-9085717)

ראש העיר פונה לכל תושבי כרמיאל להצטרף למהפכת המיחזור הארצית והעירונית ומודה לכל מי שהפריד פסולת אריזות עד כה.

על ידי הפרדת פסולת האריזות מכלל הפסולת אנו מצמצמים את הפסולת המגיעה להטמנה.

הפסולת המוטמנת גורמת לזיהום סביבתי ותופסת שטחים פתוחים אשר מהווים מקור הנאה וחיים לנו, לבעלי החיים ולדורות הבאים.

מתוך אתר עיריית כרמיאל

אולי יעניין אותך גם