INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

סרטונים מארוע הקרנת הסרט של מוחמד בכרי "זהרה" בכרמיאל - האירוע שלא היה צריך להתקיים

"זהרה" בכרמיאל - האירוע שלא היה צריך להתקיים
היום בשעה 18:30 הוצג באודיטוריום הסרט "זהרה" עבדכם הנאמן היה במקום כדי לתעד לצלם איך משווים את הנכבה ליום השואה, איך מספרים לנו סיפורים שאנחנו יכולים לקנות חופשי דירות בכפרים ועוד..

אז מה היה לנו ?

  • המנחה השוותה בין הנכבה לבין השואה.. מה שלא עבר כמובן בשקט
  • אחד הערבים טען שכל יהודי יכול לקנות דירה חופשי בכפר מה שהתברר שלא נכון כשאחד המשתתפים ענה לו שלא אישרו לו לרכוש שטח אדמה בכפר
  • ולסיכום שרנו את התקווה עם דגלים עם תחילת הסרט ועזבנו את המקום.

הסרטונים צולמו במצלמת חובבים, הם לא ערוכים ועלו כמו שהם

נציגת ארגון שתיל פותחת את האירוע בערבית בלבד


מנחת האירוע משווה בין הנכבה לשואה וזה כמובן לא עובר בשקט


ערבי יכול לקנות דירה בכרמיאל אבל יהודי לא יכול לקנות דירה בדיר אל אסד


מסיימים בשירת התקווה לפני שהסרט מתחיל ויוצאים מהאולם


אולי יעניין אותך גם