INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

הודעתו של משה קונינסקי לאחר חשיפת שמות הטסים לכנס העליה בצרפת

הודעתו של משה קונינסקי לאחר חשיפת שמות הטסים לכנס העליה בצרפת

1. האופוזיציה מאשימה, לכאורה, את ראש העיר כרמיאל אלדר בנסיון להונות את חברי מועצת העיר ואת הציבור "ראש האופוזיציה קונינסקי טוען "לריח של נפוטיזם"לאחר סבב משאל טלפוני שהופנה לחברי מועצת העיר שבו נתבקשו החברים לאשר מתקציב העירייה את מימון נסיעתן של " שתי פרוייקטוריות " לכנס עלייה בפריז צרפת , לכאורה , במטרה לנסות לאתר משפחות מצרפת המועמדות להתיישב בכרמיאל ביקשו חברי סיעת מהפך הבהרה על זהות ה" הפרוייקטוריות" ועל הכנס , יו"ר האופזיציה משה קונינסקי עוד הוסיף וביקש הבהרות "מדוע לא נשלחה נציגות מכרמיאל לכנס הרשמי של הסוכנות היהודית ומשרד הקליטה שהתקיים בצרפת 15/2/2015 ומדוע כעת נשלחות נציגות לכנס שאינו מוכר ע"י משרד הקליטה או הסוכנות היהודית ?

לאחר מספר ימים כאשר נחשפה זהותן של " הפרוייקטוריות" ובינהן אשת ראש העיר אלדר גב' סוניה אלדר הציגו חברי האופוזיציה שאלות לעיריית כרמיאל : מדוע לא נחשפה זהותה של אשת ראש העיר כמועמדת לנסיעה ? מדוע לאחר שביקשו לאשר את נסיעתן מתקציב העירייה שונתה ההחלטה ולפתע הומר מקור המימון לעמותת העולים בכרמיאל ? האם , לכאורה בשל חשש אלדר לניגוד עינינים ? האם אין בכך ניגוד עינינים להשתמש בכספי עמותה הממומנת ע"י עיריית כרמיאל , עמותה שבין מורשי החתימה שלה נמצא רל"ש ראש העיר שלום כרמי ? עמותה שאין לה ניהול תקין מזה שנים למימון נסיעת אשת ראש העיר ?

מדוע מנסים בעירייה " להכשיר בכל דרך ", לכאורה , את נסיעתה של אשת ראש העיר ? מה הכישורים והנסיון של גב' אלדר בגיוס עולים ? האם היא דוברת צרפתית ?

2.יו"ר האופוזיציה קונינסקי טוען כי " ישיבות המועצה אינן חוקיות " .

לאחר שקיבלו השבוע את פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 11/3/2015 טוענים חברי האופוזיציה כי אין כל קשר וכל דמיון בין הפרוטוקול לבין התלות הישיבה, בפרוטוקול שנשלח לחברי מועצת העיר מופיעות החלטות שלא אושרו ולא נידונו כלל וכלל בשל סגירת הישיבה ע"י ראש העיר לפני הדיון בהן.

לטענת קונינסקי "בהשוואה לפרוטוקול "איגמי" ( הקלטה של הישיבה ) כמו גם מצילום הישיבה (ששניהם מפורסמים באתר העירייה) ברור כי אלדר נעל את הישיבה בטרם עלו הנושאים לדיון והן לא דומות כלל וכלל לפרוטוקול הישיבה שמסוכם ע"י לשכת מנכ"ל העירייה אי לכך כך טוענים חברי האופוזיציה כל ההחלטות לא חוקיות ! עוד הוסיף קונינסקי כי " אלדר שטוען כי כרמיאל " מצטיינת בניהול " לא משכיל לנהל את העיר ואת ישיבות מועצת העיר . אלדר לא מפנים כי מליאת מועצת העיר מהווה דירקטוריון של העיר, שחברי המועצה אחראים על קבלת ההחלטות של העירייה לא פחות מעובדים שכירים ברשות המקומית. יתרה מכך יש להם אחריות ע"פ חוק להחלטות ופעולות העירייה !

להלן הפרוטוקלים לעיונכם ושיפותכם.

לחצו להורדת איגמי מיום 11 במרץ 2015

לחצו להורדת פרוטוקול מועצה 11 במרץ 2015


להלן תגובת דוברת עיריית כרמיאל:

בבדיקה עם מנכ"ל העירייה כל ההחלטות המופיעות בפרוטוקול אושרו בהצבעה שערך ראש העיר

אולי יעניין אותך גם