INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

הועדה לקידום מעמד הילד החלה בפעילות

בשבוע שעבר התכנסה לראשונה בקדנציה זו, הועדה  לקידום מעמד הילד בראשותה של חברת המועצה לימור מזור.
 
בפתי הישיבה  הציגה לימור את האני מאמין שלה בנושא ואמרה בין השאר:
 
" החיבור לתחום ספציפי זה בא ממקום מאוד אישי ועם מינויי לחברת מועצת עיר, ביקשתי לקבל לידי תחום פעילות זה, מתוך נתינה מלאה ואמונה ביכולתי לרתום אחרים לטובת הנושא.
 
למרות שאני פעילה  אקטיבית בתחום הזה, עם קבלת המינוי ליו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד,  עשיתי שיעורי בית. היה לי חשוב להכיר את הנושא ברמה הכללית של מדינת ישראל ובעיר שלנו בפרט.
 
עיקר זכויות הילד כפי שנוסחו במדינת ישראל, מדברים על : ביטחון, אוכל, הגנה ואהבה.
 
מאחורי המילים האלו מסתתרת האג'נדה שלנו, אלו בדיוק המטרות לשמן התכנסנו כאן.
אני מאמינה ששיתוף פעולה הוא מפתח להצלחה, לכן הוועדה הזו תתנהל בצורה פתוחה,כשיח, כדיאלוג. אני מזמינה את כולכם להביע את דעתכם ולהעלות רעיונות שנקדם במסגרת וועדה זו".
 
במסגרת הישיבה הועלו הצעות שונות לפעילות ובהן:
 
תיבות "מה נשמע אצלי"?
הצבת תיבות בכל בתי ספר בעיר. מטרת המהלך היא לתת לכל ילד בעיר הזדמנות לבוא לידי ביטוי ללא תיווך ובצורה בלתי אמצעית.
כל ילד מוזמן לומר את שעל ליבו ללא התערבות מורים והורים.
למשל: שיתוף במצב של מצוקה (הטרדה מינית, מצוקה כלכלית, מצוקה נפשית, בעיות חברתיות ועוד...)
 
הפקת חוברת מידע -בה יהיו כתובים כלל השירותים העדכניים הניתנים בעיר עבור ילדים, נוער ומשפחות בעיר (כולל מקום פעילות, טלפונים, ימים ושעות פעילות, פרטים על מהות הפעילות).  ועוד.

אולי יעניין אותך גם