INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

מי משחית את השלטים של סוכנויות הנדל"ן בכרמיאל ?

מי משחיט את השלטים של סוכנויות הנדל"ן בכרמיאל ?

ממידע שהגיע למערכת IN כרמיאל ניתן לראות שבזמן האחרון יש השחתה קבועה של שלטי פרסום של מספר סוכניות נדל"ן בשכונות רבות בעיר

אחת מההשערות שעלו על ידי הסוכנים בשיחות ווצאפ פנימיות היא שמדובר בסוכנים מתחרים שעושים זאת אבל יחד עם זאת חשוב לציין שיתכן וזה גם מעשה של בני נוער.

כמו שניתן לראות בתמונות בחלק מהמקרים נגזרה מהתמונות רק ספרה אחת של המפרסמים מה שיכול להעיד דווקא על גרימת נזק מאוד נקודתי ולא מעשה ונדליזם אקראי מה שבהחלט יכול להעיד על ניסיון גרימת נזק של עסק מתחרה.

אחת מסוכנות הנדל"ן הודיעה לנו שתגיע תלונה מסודרת במשטרה בנושא

     

אולי יעניין אותך גם