INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

חברי סיעת מהפך בראשות משה קונינסיקי הצביעו נגד תקציב הפיתוח של העיר

חברי סיעת מהפך בראשות משה קונינסיקי הצביעו נגד תקציב הפיתוח של העיר
השבוע הצביעו כל חברי סיעת מהפך במועצת העיר נגד תקציב הפיתוח של העיר , יו"ר הסיעה משה קונינסקי אשר התנגד גם בישיבת ועדת כספים הסביר את ההצבעה נגד התקציב בכך שעשרות מסעיפי התקציב אינם תקציבי פיתוח וכי היה על העירייה לתקצב אותם מהתקציב הרגיל.

עוד טען קונינסקי כי סעיפים רבים בתקציב הבלתי רגיל הם סקטוריאלים " המחולקים לכאורה לסגניות העיר " ולא לפי סדרי קדימות או תכנית אסטרטגית . לא בתחומי החינוך , לא למתקנים העירוניים , לא לגופי הסמך שתמיכה בהם באמצעות תקציב הפיתוח מהווה לכאורה תמיכה עקיפה  וגם לא בתחומי הרכש לצרכי העירייה. לטענתו של קונינסקי הכל נעשה ,לכאורה ,תוך מתן איזונים פוליטיים ונקיטת זהירות של ראש העיר אלדר בין סגניותיו ולא בהתאם לצרכי הציבור . חמורה מכל היא החלטת המועצה לגייס כ 9000000 ש"ח בהלוואות לתקציב הפיתוח לשנה זו שלא לצורך ולהוסיפם ל 64000000 ש"ח הלוואות שיש על קופת העירייה לכסות ולהחזיר בשנים הבאות .

לדברי קונינסקי "אלדר ממשיך להביט קדימה רק באורך הצל שלו ולא יותר מכך , ההלוואות שנוטלת העירייה מסכנות את עמידותה הפיננסית , הן מיותרות וניתן בהחלט לצמצם לפחות כ 7000000 ש"ח מתקציב הפיתוח בדחיית ביצוע סעיפים כמו בניית קומה למבנה העירייה , שיפוץ בניין העירייה , הצטיידות לבניין הערייה ועוד ועוד. 

שוב מוכיח אלדר כי מערך קבלת ההחלטות שלו נמצא בסביבה בלתי אפשרית של לחצים בקואליציה שלו והכל פועל בשיטת של כל הקודם זוכה וכל מי שילחץ יותר יקבל רק שנדאג ,לכאורה, שימשיכו לתמוך בקואליציה , ציבור התושבים וצרכיו כנראה נמצאים אצל אלדר וסגניותיו בשיקול נמוך יותר . 

אולי יעניין אותך גם