INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

תגובותו של שלומי אוחנה בהמשך לפרסומים אודות תביעת הדיבה

תגובותו של שלומי אוחנה בהמשך לפרסומים אודות תביעת הדיבה
בעקבות הפרסומים בעיתונות המקומית שהעלו סימני שאלה רבים אודות תביעת הדיבה שהסתיימה בהליך גישור אנו מציגים כאן את פסק הדין המלא ואת תגובתו הרשמית של שלומי אוחנה אותה אנו מביאים כלשונה

 במהלך מערכת הבחירות האחרונה לרשות המקומית, פרסם שלומי בטאן 6 פרסומים פוגעניים, שהוציאו לשון רעה על שלומי אוחנה מכרמיאל ומשפחתו. בעקבות אותם פרסומים הגיש שלומי אוחנה תביעת לשון הרע כנגד בטאן, בסכום הנקוב בחוק כפיצוי מוסכם בגין פרסומים כגון אלו, שנעשו בכוונת זדון. כתנאי מוקדם להליך גישור בתיק, שיזם בית המשפט, התחייב בטאן להכיר באחריותו לפרסומים, ולשלם על כך פיצוי.
מלכתחילה גמור ומנוי היה עם משפחת אוחנה שלא להתעשר בעקבות התביעה, אלא לתרום את כל פירותיה לעמותה ראויה, ומטרתה של התביעה היתה להבהיר לבטאן, כי שמה הטוב של המשפחה אינו הפקר.

בגדר הליך הגישור, התחייב בטאן בראש ובראשונה להתנצל על דבריו ולחזור בו מלשון הרע שהטיח – ובזה העיקר. לגבי הפיצוי, ולאחר שהובהר כי בטאן בפתחם של הליכי פשיטת רגל, וממילא אינו מסוגל לשלם את שנתבע ממנו, ולאחר שביקש התחשבות במצבו זה, נאותה משפחת אוחנה לפנים משורת הדין ולבקשת המגשר, להעמיד הפיצוי על סך 10,000 ₪ בלבד, שמחציתם החזר הוצאות משפט, ומחציתם תרומה כאמור לעמותה. בנוסף התחייב בטאן לשלם פיצוי מוסכם בסך 100,000 ₪ אם ישוב ויוציא דיבה על משפחת אוחנה.

התהדרותו של בטאן, כאילו התביעה נגמרה בקול ענות חלושה, אינה במקומה, לאחר שנטל אחריות על פרסומיו, חזר בו מהדברים, והתנצל עליהם. לו היתה יודעת משפחת אוחנה כי בטאן עתיד להציג את ההסדר שהושג – כהישג, היא לא היתה מסכימה לו, ועומדת על מיצוי הדין עימו.


אולי יעניין אותך גם