INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

לחשוב לפני ולא אחרי

לחשוב לפני ולא אחרי, צילום: אתר עיריית כרמיאל
חירום הוא מקצוע, כך אומרים אנשים שעוסקים בתחום הזה שנים רבות והיערכות לחירום היא עשייה שבאה מתוך ראיית המציאות, מודעות, מחשבה ושכלתנות, ותכנון מראש.
כחלק מהערכות עיריית כרמיאל לחרום ,הסתיים בשבוע שעבר בהצלחה, קורס ממונה הג"א של פיקוד העורף

העיקרון המנחה הוא שלא מחכים שיקרה משהו רע – אסון, מלחמה, פיגוע, תקלה – אלא לוקחים בחשבון את האפשרות שזה עלול לקרות - כי דברים קשים תמיד קורים - מתכוננים, מכינים, מתקנים, מצטיידים, מתגוננים.

העיקרון הזה תקף בכל מצב, בכל ארגון, בכל קבוצה – ברמת הפרט, במשפחה, בקהילה, ביישוב, ברשות המקומית, במדינה, בצבא, בכל מקום.

זה נכון שיש אנשים שמופקדים על היערכות לחירום, כמקצוע, כתפקיד, כעבודה; אבל כל אדם שחי בחברה מורכבת ומפותחת, ובייחוד במדינה שנמצאת בסכסוך רב-שנים עם שכניה, צריך לאמץ "חשיבה חירומית", להבין שבכל תחום של החיים צריך להיות מוכנים לכל אפשרות, ולעשות את כל מה שהוא יכול להתריע, להזהיר, להודיע, ובכך לחולל פעילות, לפני שקורה חלילה אסון.

מחלקת האוכלוסייה של פיקוד העורף, ענף רמו''ת [רשויות ומשרדי ממשלה], מתפעל ברחבי הארץ קורס שנקרא ממונה הג''א – כלומר ממונה להתגוננות אזרחית.

את הקורס עוברים אנשים מערים שונות, מיישובים, ממועצות ורשויות מקומיות, מבתי ספר, ממוסדות שונים. המשתתפים נחשפים למצבי חירום אפשריים: בעורף - מלחמה; עימות מזוין שאינו עילה לכדי מלחמה; אסון רב-נפגעים (פגעי טבע או תאונות). הם לומדים איך מגדירים מצבים כאלה, מתי ואיך מכריזים על "מצב מיוחד בעורף" או "תקופת הפעלה" של רח"ל (רשות החרום הלאומית). מי מוסמך, מי אחראי, לכמה זמן.
כמו כן הקורס מלמד מהו "תרחיש הייחוס" – ''התסריט האפשרי שלגביו יש לתת את המענה בהיערכות מוקדמת''; ועוד.

פרק נכבד בקורס, מוקדש להתנהגות האוכלוסייה בשעת חירום, מהו מצב משברי, מהי תגובת האדם במצבי חירום, מהם הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה במצבי חירום - צרכים פיזיים קיומיים; צרכי מידע; צרכים חברתיים ופסיכולוגיים; צורך בשליטה על המתרחש ומנהיגות ועוד.

בתמונה: קורס ממונה הג''א מטעם פיקוד העורף נפת גליל מערבי, שהתקיים , 8 עד 10 בדצמבר 2014 בקורס השתתפו נציגים מעיריית כרמיאל, רשת המתנס"ים ומיישובי ורשויות האזור. המנחים והמרצים באו ממחלקת האוכלוסייה בפיקוד העורף. מפקדי הקורס: סר"ן זיאדה זייד קנ"ר גלמ"ז , סג"ן אי"ה עובד מפקדת קורס ממונה הג"א , רב"ט יעל ציפורט משק"ית קורס ממונה הג"א.מתוך אתר עיריית כרמיאל

אולי יעניין אותך גם