INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

ועדת בניין עיר אישרה הקמת בי"ס לאוטיסטים

ועדת בניין עיר אישרה הקמת בי"ס לאוטיסטים, צילום: אתר עיריית כרמיאל
בישיבת ועדת בניין עיר שהתקיימה ביום ראשון השבוע נדונו נושאים תכנוניים שונים ובהם:
שינוי חלוקת שטחי בניה בשכונת גבעת רם בפרויקט כרמי מכוש שבו 72 יחידות דיור. תכנית המאפשרת תוספת שטח קלה למגרשים.

תכנית להסדרה של מגרש 205 (בסמיכות לטרילידור) באזור התעשייה וחלוקתו מחדש של המגרש באופן נכון יותר לצורך הקצאתו. 
 
במהלך הישיבה אושרה גם בניתו של בית ספר לאוטיסטים בתוך שטח בית ספר אורט כרמיאל. בנין בן שתי קומות הכולל כ- 1940 מ"מ, עם נגישות נוחה, רמפה לבעלי מוגבלויות, מעלית, מדרגות. הצד תהיה משותפת לשני בתי הספר. בבית הספר לאוטיסטים יהיו בשלב הראשון יהיו בבית הספר 12 כיתות בממוצע של 8 תלמידים בכיתה.
 
במקביל יוכפל מספר החניות באזור.​
מתוך אתר עיריית כרמיאל

אולי יעניין אותך גם