INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

ישיבת וב"ע הראשונה לקדנציה

ביום שני - 16.12.13, התקיימה ישיבת וב"ע (ועדת בניין עיר) הראשונה לקדנציה הנוכחית.
 
ראש העיר עדי אלדר ברך את חברי המועצה החברים בועדה ואמר: "בועדת בניין עיר אין קואליציה ואופוזיציה, אנו עוסקים כאן בבניינה של העיר. אל תהססו לשאול שאלות, גם לי לקח קצת זמן, בקדנציה הראשונה, להבין את כל המושגים. זו ועדה חשובה מאוד ואני מאחל לכולנו הצלחה".
 
במסגרת ישיבת ועדת בניין עיר נדונו נושאים שונים ובהם: בקשות להיתר בניה, בן למגורים והן למסחר שירותים ותעשייה. נדודנו בקשות להיתר הדורשות הליך הקלה – מדובר בעיקר שתוספת ממ"דים, בבתים שאין להם מקלט או מרחב מוגן.
 
נדונו נושאים של שימוש חורג מתעשייה ומסחר ושירותים באזור התעשייה. ונדונו נושאים תכנוניים ובהם: רחוב דרור- הרחוב המוביל לתחנת הרכבת העתידית, מגרשים בצפון גבעת רם, אישורי תשריט וחלוקה במבנים שונים באזור התעשייה, מעון יום בדרך השלום ועוד.

אולי יעניין אותך גם