INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

כרמיאל: כינה את המרצה "היטלר" והושעה

כרמיאל: כינה את המרצה "היטלר" והושעה
בקבוצת פייסבוק שהקימו סטודנטים במכללת אורט בראודה הוסיף סטודנט את המלה היטלר לשמו של מרצה. ההתכתבות דלפה והגיעה לידיעת המרצה, והסטודנט הושעה לסמסטר אחד. המכללה: מציבים יחסים של כבוד בבסיס התפישה
סטודנטים במכללת אורט בראודה בכרמיאל, שהקימו דף פייסבוק סגור שבו נהגו להעביר חוויות הקשורות ללימודיהם המשותפים, לא תיארו לעצמם שההתכתבות תדלוף החוצה. המקרה אירע בשנת הלימודים הקודמת. באחד מהדיונים עלה שמו של ראש המחלקה שבה הם לומדים, והסטודנטים החלו להכפיש את שמו ולכנותו בכינויים. אחד מהם התלוצץ וכתב: "לא סתם המצאתי לו את השם היטלר".

הדברים נכתבו בקבוצת פייסבוק סגורה, אך צילום המסך של ההתכתבות הודלף החוצה והגיע לעיני המרצה, ככל הנראה על ידי אחד מחברי הקבוצה. ראש המחלקה
הזועם פנה אל ועדת המשמעת של המכללה ודרש את התערבותה בנוגע לתלמיד שכינה אותו "היטלר".

הסטודנט זומן לוועדת המשמעת וטען כי באותו יום הותיר את חשבון הפייסבוק שלו פתוח באחד ממחשבי המכללה, וככל הנראה אלמוני שהתיישב ליד אותו מחשב אחריו כתב את הדברים בשמו, ללא ידיעתו וללא הסכמתו. הטענה נדחתה על ידי הוועדה בנימוק שהוא האחראי הבלעדי לחשבון הפייסבוק שלו, והחליטה לסלקו מהלימודים לצמיתות.

בעת המקרה עמד הסטודנט בפני הסמסטר האחרון ללימודיו, לאחר שלוש וחצי שנות לימוד מפרכות, ולכן סירב לקבל את העונש שהוטל עליו והחליט לערער על החלטת הוועדה בסיועה של עו"ד אפרת אומיאל פדידה מכרמיאל. אומיאל: "בעירעור העלינו טענות, לפיהן חומרת העונש אינה מוצדקת. מלבד העובדה שהסטודנט טען כי לא הוא רשם את הדברים, טענו לגבי אי כשירות הראיות, כי לידי המרצה הגיע צילום מסך של ההתכתבות של הסטודנטים, שיכול היה לעבור עריכה בפוטושופ הן מבחינת שם הסטודנט והן מבחינת תוכן הדברים".

עו"ד אומיאל בחנה את תקנון המכללה ואת העונשים שוועדת המשמעת יכולה להטיל על הסטודנטים, ומצאה כי העונש שהוטל על הסטודנט הוא החמור ביותר מבין 12 העונשים האפשריים: "ביקשתי מהוועדה לקבל עוד דוגמאות שבהן ועדת המשמעת החליטה לסלק סטודנטים מהלימודים כדי לבדוק אם חומרת המעשה משתווה לחומרת המעשה של הסטודנט.
"מצאתי שבמקרה אחד סטודנט סולק מהלימודים לאחר שהיכה סטודנט אחר והביא לאישפוזו, ובמקרה אחר סטודנט העתיק במבחן בפעם השנייה לאחר שהוזהר, וסולק מהלימודים בשל כך. טענתי לחוסר מידתיות העונש, מכיוון שמלה אחת שאמר סטודנט אינה משתווה למעשים אלה, ולכן העונש אינו מוצדק, במיוחד שהסטודנטים האחרים שהיו שותפים להתכתבות, לא הגיעו כלל לוועדת המשמעת".

בנוסף נטען, כי העונש פוגע בחופש העיסוק של הסטודנט, מכיוון שביטול לימודיו בשלב זה לא יאפשר לו לעסוק במקצוע אותו רכש, וכל השקעתו תרד לטמיון.

עו"ד אומיאל מספרת, כי ועדת המשמעת טענה שהסטודנט ביצע עבירת לשון הרע, הנחשבת עבירה פלילית: "בארץ קללה אינה נחשבת לשון הרע. ועדת המשמעת אינה יכולה להחליט שמדובר בעבירה פלילית, אלא אם העבירה את הטיפול במקרה ליועץ המשפטי לממשלה, וזה לא קרה. הרצון היה לסגור את התיק בין כותלי המכללה".

בעקבות זאת, החליטה ועדת המשמעת לקבל את העירעור ולהקל בעונשו של הסטודנט, ובמקום לסלקו מן הלימודים, בחרה להשעותו לסמסטר אחד. לאחרונה הוא סיים את לימודיו. למרות הזמן שעבר, עדיין מהדהד המקרה במכללה. סטודנט במחלקה סיפר השבוע כי מאז נסגרו כל הפורומים של הסטודנטים ואיש לא לוקח סיכונים.

מהמכללה נמסר: "כמוסד אקדמי שעל פי תפישתו מהנדס הוא הרבה מעבר ל'הנדסה', מציבה המכללה יחסים של כבוד בבסיס תפישתה החינוכית ומצפה מהסטודנטים ומאנשי הסגל שינהגו על פי תפישה זו. הסטודנט פעל באופן חמור ופוגעני כלפי המרצה וכלפי המכללה, כמוסד להשכלה גבוהה, לעיני רבים, תוך השפלה, ליגלוג וכוונה לפגוע בכבודו של המרצה".

מתוך YNET

אולי יעניין אותך גם