INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

משגב: הנחה בתשלום המים למארחים ב"צוק איתן"

משגב: הנחה בתשלום המים למארחים ב"צוק איתן", צילום: ויקישיתוף
תושבי משגב שאירחו משפחות מהדרום למשך עשרה ימים ויותר, יהיו זכאים להטבה בתשלומי המים. קבלת ההטבה מותנית בפנייה רשמית ל"קולחי משגב" בצירוף מסמכים

הודעה משמחת ומחממת את הלב נמסרה השבוע לתושבי משגב, לפיה תושבים שאירחו משפחות מהדרום במבצע "צוק איתן", יהיו זכאים לסיוע.

רבים מתושבי הדרום בכלל ומאזור עוטף עזה בפרט עזבו במהלך המבצע את בתיהם באופן זמני והגיעו להתארח אצל משפחות מהצפון וממרכז הארץ, שפתחו את בתיהן בפניהם. אל היישובים במשגב הגיעו לא מעט קבוצות מאורגנות מהדרום, והיחידה להתנדבות במועצת משגב, תחת ניהולה של דנה אמיר, פעלה באופן נמרץ כדי לתאם בין משפחות שחיפשו להתארח לבין תושבים שהיו מוכנים לסייע.

בין השאר, כ-50 ילדי קיבוץ מפלסים התארחו ביישוב רקפת, קבוצת ילדים והורים ממושב שפיר התארחה ביישוב מורשת, קבוצת נוער מאבן שמואל התארחה גם היא במשגב, וגם ביישוב מעלה צבייה פתחו רבים את הלבבות ואת בתיהם.

בעקבות בדיקה של תאגיד המים המקומי מול רשות המים, פורסמה הודעה רשמית שלפיה המשפחות המארחות יקבלו הגדלה של כמות המים עליה משלמים את תעריף הבסיס. מתברר כי עבור הצריכה העודפת יש לשלם באופן עקרוני תעריף גבוה במיוחד, ולכן מי שלא יממשו את זכאותם עלולים לקבל בימים אלה חשבון מים גבוה במיוחד.

מהמועצה נמסר, כי זכאיות להטבה משפחות שאירחו תושבים מהדרום למשך עשרה ימים לפחות. המעוניינים בהטבה צריכים להגיש ל"קולחי משגב", ספק המים באזור, בקשה לקבלת תוספת המים המוכרת ולצרף הצהרה על האירוח, כולל צילום ספחי תעודות הזהות של התושבים המתארחים, המעיד על שמם ועל מקום מגוריהם.

ההטבה תינתן למארחים בהתאם למספר הנפשות שאירחו ובהתחשב במשך תקופת האירוח.

מתוך YNETאולי יעניין אותך גם