INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

שיתוף פעולה של חברות הסיעוד ביוזמת הרווחה

ביום חמישי האחרון התקיים מפגש  בו השתתפו נציגי 16 חברות הנותנות שירותי חוק סיעוד בכרמיאל, ביוזמת שירותי הרווחה של עיריית כרמיאל..
 
פורום זה הוקם ביוזמת רכזת הועדה המקומית, עו"ס אלה יאמפולסקי, במטרה להדק את שיתופי הפעולה בשגרה וליצור מחויבות ועזרה הדדית בחירום, בין החברות- למען שיפור השירות לקשישים זכאי חוק הסיעוד.
שולה מנחם ראש מנהל לשירותים חברתיים בירכה את המשתתפים במפגש וציינה את החשיבות של שיתופי פעולה בין כל הגורמים בקהילה שפועלים למען האדם הזקן.
 
היא הדגישה את העובדה כי מדובר במדיניות כוללת של ראש העיר עדי אלדר הקוראת לקיום שיתופי פעולה בין הגורמים השונים בקהילה, על מנת לתת לתושב את השרות הטוב ביותר האפשרי הם בעיתות שגרה והן בזמן חרום. כמו כן ציינה ש זה קיבל שבחים והערכה מנציגי פיקוד העורף שתרגלו לאחרונה את עיריית כרמיאל באירוע חירום וכן ממשרד הרווחה שמעודד ישובים נוספים ליצור שותפויות דומות בערים נוספות.
 
יעל סמלוי ראש צוות ואחראית תחום הזקנה הציגה את הפרויקטים החדשים למען האוכלוסייה המבוגרת לשנת 2014, ובתוכם תוכניות חברתיות ייחודיות לניצולי שואה.
 
חברות הוועדה המקומית: אלה יאמפולסקי מעיריית כרמיאל, גלית אתדגי ושרית כרמלי מביטוח לאומי, התייחסו ליישום נהלים חדשים בשטח, דיברו על תהליכי שינוי בפעילות ועדת  חוק סיעוד, וסיפרו על תכניות עבודה לשנה הבאה.
 
כמו כן, התקיים דיון על דילמות בעבודה עם אוכלוסייה מבוגרת וזכאי גמלת סיעוד ופעילות חברות סיעוד רבות בתנאיי תחרות ו"שוק חופשי", איך שומרים על אתיקה מקצועית כדי לתת שירות טוב יותר, איכותי יותר לאוכלוסיית הקשישים בכרמיאל.

אולי יעניין אותך גם