INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

כרמיאל: פקחים חילקו 99 דוחות לנהגי רכב כבד

חניון המשאיות, צילום: גוגל מפות
מאז תחילת השנה רשמה העירייה 11 דוחות בחודש בממוצע לנהגי אוטובוסים ומשאיות שחנו באזורי מגורים בשעות הלילה. נהגי אוטובוסים משלמים 100 שקל ונהגי משאיות - 250 שקל

פקחי עיריית כרמיאל רשמו מאז תחילת חודש ינואר 99 דוחות חנייה לנהגי משאיות ואוטובוסים שחנו באזורי מגורים בניגוד לחוק העזר העירוני.

בשנת 2011 התלוננו תושבים בשכונת רבין על חניית משאיות ענק ברחובות השכונה. לטענת המתלוננים, לא היה מדובר רק במפגע אסתטי ששיווה לשכונה
מראה של אתר בנייה, אלא בעיקר בסכנה לילדים שחצו את הכביש. עוד נטען, כי רבות מהמשאיות נשאו ציוד כבד, כמו גלילי ענק, והיה חשש שהם ייפלו ויפגעו בעוברי אורח.

בעירייה טענו אז, כי בעבר הוקצו שני מגרשי חנייה למשאיות ולאוטובוסים ללא תשלום, אבל הניסיון כשל מכיוון שבעלי כלי הרכב סירבו לשלם עבור אבטחה ועבור הסעות מהמגרשים לבתיהם ובחזרה. בתחילת השנה החליטה העירייה לאכוף את החוק וכאמור, קנסה 99 נהגים שחנו באזורי המגורים. בעוד נהגי האוטובוסים קיבלו דוח של 100 שקל, נהגי המשאיות נקנסו ב-250 שקל כל אחד.

בתגובה לכך יזמו הנהגים מחאה בפייסבוק בטענה שבמגרש שהוקצה להם, בסמוך לאזור "חנה וסע" שבו משתמשים בזמן פסטיבל המחולות, אין די תאורה ומצלמות אבטחה, ולכן כלי הרכב היקרים חשופים לגניבות. עוד טענו, כי עליהם ללכת ברגל קילומטרים רבים, או לשלם מדי יום למוניות שיסיעו אותם מהחניון ועד לבתיהם, מכיוון שאין תחבורה ציבורית במקום, וכי המגרש אינו סלול באספלט, ולכן קיים חשש להחלקה של משאיות, במיוחד בחורף.

החודש אושר בעירייה השלב השני בתוכנית, לאחר שוועדת המכרזים המליצה למסור את העבודות ליציקת האספלט, בעלות של 201,780 שקל, לחברת "זר יצחק ובניו", שהיתה הזולה בין שלוש החברות שניגשו למכרז.

בעירייה מקווים שהעבודות יסתיימו לפני תחילת עונת הגשמים, אולם נמסר: "לא נקבע 'דד ליין' לסיום העבודה. העבודות יתבצעו במגרש החנייה הקיים, שכבר הוכשר... קיבלנו בשורה משמחת, שמשרד התחבורה יעביר לעירייה תקציב עבור ריבוד השטח במסגרת עידוד הוצאת הרכב הכבד מהשכונות מטעמי בטיחות, ועבודה זו תצא במכרז אחר".

העירייה: "קיבלנו בשורה משמחת, שמשרד התחבורה יעביר לעירייה תקציב עבור ריבוד השטח במסגרת עידוד הוצאת הרכב הכבד מהשכונות מטעמי בטיחות, ועבודה זו תצא במכרז אחר".

מתוך YNETאולי יעניין אותך גם