INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

ערבים מראמה משתוללים במיון ''טרם'' בכרמיאל ותוקפים צוותים רפואיים

ערבים מראמה משתוללים במיון ''טרם'' בכרמיאל ותוקפים צוותים רפואיים, צילום: יניב ריז

זה התחיל בצעיר מראמה שהותקף פיזית והגיע לקבל טיפול במיון "טרם" שבכרמיאל.
בעת הבאתו, הוחנה רכבם וחסם את חניית האמבולנסים.


"לאחר שהערתי להם להזיז את רכבם, פשוט התעלמו לחלוטין מבקשתי.
הזמנתי את השיטור העירוני לטפל בענין.
השיטור הגיע והצעירים נאותו להזיז את רכבם תוך כדי איומים עלי.
והמשטרה סירבה לתת דו"ח ואמרה: "טוב עכשיו הם נרגעו".
תוך דקות ספורות, בעוד הרופא מטפל בחדר בפצוע, החל ויכוח בין הצעירים עצמם, והם החלו לתקוף אחד את השני, תוך כדי השחתת רכוש המיון."

בנוסף: חשוב לציין
השוטרת שהגיע למקום לא נתנה דוח על עבירת תנועה, כשהיא הגיע הרכב היה עדין בחניית אמבולנסים.
לא נקפה אצבע, כשהבחור איים על חייו של יניב ריז שנכח במקום
ובקריאה השניה, היא לא עצרה אף אחד על השחתת רכוש, ולא על הפרת הסדר.

כך נמסר לנו על ידי יניב רז שנכח במקום

מאת yanivriz (יניב ריז) מאתר rotterאולי יעניין אותך גם