INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

הורים מביה"ס הר גילון: לא נפתח את הלימודים

הכניסה לישוב גילון
בוועד ההורים טוענים שביה"ס מותאם לקליטת 500 תלמידים ולא ל-700, חסרים מתקני לימוד, כיתות ותאי שירותים ושההסעות הפכו לסיוט. המועצה: "מקווים שההורים יפתחו את השנה"
הורי התלמידים בבית הספר הר גילון, במשגב, הכריזו על שביתה כהמשך למחאתם על התנאים בבית הספר, שגדל בכ-200 תלמידים ולא הותאם לכך מבחינת התשתיות, חללי הלימוד, מספר תאי השירותים ומערך ההסעות.

הרוחות בקרב ההורים סוערות, והם תומכים בכל החלטה של הנהגת ההורים, ובלבד שהתנאים ישתפרו. למרות כל המאמצים שהושקעו והרוח הגבית של ההורים
לשינוי, התוצאות, לטענתם, לא הושגו, ובסוף השבוע האחרון הם החליטו להשבית את הלימודים עד שהמועצה תמצא את הפתרונות.

בעוד כשלוש שנים עתיד לקום בית ספר יסודי חדש בלבון, אחרי מאבק ארוך של הורי התלמידים לבית ספר נוסף שיכיל את כל התלמידים ויספק מענה גם לתלמידים מרכס גילון, המגיעים מהיישובים המרוחקים. אבל, עד שזה יקרה, צפויות שלוש שנים לא פשוטות בבית הספר הר גילון, וההורים דורשים מהמועצה למצוא את הפתרון הזמני והיציב.

בראש המחאה עומדת יו"ר ועד ההורים בבית הספר, לילך איילי. עדנה הריי מגילון, החברה בוועד ההורים: "בית הספר הר גילון, שתוכנן והותאם ל-500 תלמידים, יכיל בשנת הלימודים הבאה 700 תלמידים. עקב חוסר תיכנון והיערכות במועד ונוכח הגידול הדמוגרפי באוכלוסיית היישובים המזינים את בית הספר, הגיע בית הספר למצב דמוגרפי מזעזע. אין מספיק חללי לימוד, אין מספיק תאי שירותים, החצר קטנה וגם מערך ההסעות לקוי".

ההורים מבקשים שהמועצה תביא מבנים יבילים. הררי: "בבית הספר יש 18 כיתות המתאימות לכיתות אם, אבל השנה ילמדו בו 21 כיתות. אין חדר מדעים, חדר המחשבים אינו ראוי, וחדר האמנות קטן מאוד. המקלטים מאוכלסים בכיתות אם. לא פעם ראיתי בבית הספר קבוצת תלמידים הולכת אחר המורה ומחפשת כיתה. זה אבסורד".

בפגישה שנערכה עם נציגי המועצה, בשבוע שעבר, סוכם שהמועצה תביא לבית הספר מבנה יביל בגודל 80 מ"ר, שיחולק ל-40 מ"ר של כיתת אם ועוד שני חללים קטנים לצורכי לימוד שונים. לילך איילי: "בפגישה האחרונה עם המועצה חלה התקדמות והובטח שהמבנה יגיע עוד השבוע, ויוספו גם שני תאי שירותים. אולי בעיית השירותים תהיה אז פחות חמורה, אך עדיין חסרים לנו חללי לימוד".

בעיה נוספת היא ההסעות. התלמידים מהיישובים המרוחקים נאלצים להמתין עד שהאוטובוס יפזר את התלמידים מהיישובים הקרובים. "רבים מהתלמידים מגיעים לבתיהם שעה ויותר לאחר שעת סיום הלימודים, ממתינים תחת השמש או בגשם, עצבניים, צפופים והופכים אלימים", אומרת הררי.

גם הסככה ברחבת ההסעות אינה מתאימה למאות תלמידים. איילי: "בעקבות האיום במחאה, אנו מרגישים איזושהי התקדמות מבחינת המועצה - המבנה היביל יגיע מוקדם יותר ובעיית השירותים כעת פחות חמורה, אך בעניין ההסעות לא חלה כל התקדמות".

מהמועצה נמסר: "הורי גילון העלו מספר בקשות, והנהלת בית הספר והמועצה עומדות עימם בקשר למתן מענה במידת האפשר. אנו מקווים שההורים יבחרו לפתוח את השנה במועד, לרווחת התלמידים וכולנו".

מתוך YNET

אולי יעניין אותך גם