INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

גיורא צ'שקין המתמודד לראשות העיר: מאמין בלב שלם ששינוי הכיוון יגיע ב- 30 לאוקטובר!

גיורא צ'שקין המתמודד לראשות העיר: מאמין בלב שלם ששינוי הכיוון יגיע ב- 30 לאוקטובר!
גיורא צ'שקין בן 40 תושב כרמיאל החליט שברצונו לייעל את ניהול העיר, לקחת את הדברים לידיים שלו, והכריז שהוא מתמודד לראשות העירייה. המהלך שהפתיע בתחילה את חלק מתושבי העיר, רוקם כיום עור וגידים וגיורא ממש לא יסתפק במנדט או כניסה מכובדת למועצת העיר.

המשך קריאה: גיורא צ'שקין המתמודד לראשות העיר: מאמין בלב שלם ששינוי הכיוון יגיע ב- 30 לאוקטובר!

עדי אלדר פתח בפעם ה-30 (והאחרונה) את שנת הלימודים בכרמיאל

עדי אלדר פתח בפעם ה-30 את שנת הלימודים בכרמיאל, צילום: אלכס הובר
בתחילת השבוע נפתחה שנת הלימודים בכרמיאל בהצלחה רבה. כ-10,000 תלמידי גנים עירוניים ועד תיכונים פקדו את הספסלים שצוחצחו ושופצו עבורם בחופש הגודל במוסדות חינוך ברחבי העיר. את פניהם קיבלו מורים, מנהלים, סייעות וגננות, בחיוך ובחרדת קודש.

המשך קריאה: עדי אלדר פתח בפעם ה-30 (והאחרונה) את שנת הלימודים בכרמיאל

שולחן עגול למובילי ההתנדבות בעיר

שולחן עגול למובילי ההתנדבות בעיר
בכרמיאל מהווה ההתנדבות חלק מהתרבות של חיי הקהילה. לאחרונה
הוקם שולחן עגול של כל יושבי ראש הארגונים ההתנדבותיים הפועלים בעיר במטרה לחזק את העבודה המשותפת ולהרחיב את מעגלי ההתנדבות, לספק ידע וכלים נוספים וחדשים, לקדם ולשכלל שיתופי פעולה בין כלל העוסקים בתחום ההתנדבות ולחזק את ארגוני המתנדבים של כרמיאל.

המשך קריאה: שולחן עגול למובילי ההתנדבות בעיר

המשביר ישלם חוב של 700 אלף שקל לעיריית כרמיאל

המשביר ישלם חוב של 700 אלף שקל לעיריית כרמיאל
בית משפט השלום בחיפה קיבל לאחרונה את תביעתה של עיריית כרמיאל נגד חברת "המשביר 365 החזקות", בגין חוב ארנונה של כ-700 אלף שקל שצברה חברה בת שלה – "קוסט", שנמצאת בהליכי פירוק. השופטת איילת הוך-טל קבעה שיש לחייב את המשביר בתשלום בשל העובדה שבמועד היווצרותו היא הייתה בעלת השליטה היחיד בקוסט. 

חברת קוסט הוקמה במרץ 2010 וכמה חודשים לאחר מכן שכר המשביר שטח בכרמיאל שהיה מיועד לשמש מרכול בניהול החברה. בתחילת הדרך נרשם המשביר כמחזיק הנכס בעירייה אך באוגוסט 2014 עבר הרישום לקוסט.

זמן קצר לאחר מכן נכנסה החברה להליכי פירוק ולנכס הצטבר חוב ארנונה של 700 אלף שקל. המחלוקת העיקרית בתביעה שהגישה העירייה התייחסה לשאלת חובתו של המשביר לשאת בתשלום החוב. לטענת העירייה, שוכר הנכס לפי הסכם השכירות הוא המשביר, וגם אם האחרון החליט להשכירו בשכירות משנה לקוסט, הוא לא פטור מהחובה לשלם ארנונה.

לדבריה יש לראות במשביר כמי שהחזיק בנכס במשך כל תקופת השכירות, או לכל הפחות החזיק בו ביחד עם החברה. היא הוסיפה כי המשביר היה בעל השליטה בקוסט בתקופה הרלבנטית וגם מסיבה זו הוא חייב בתשלום החוב. 

זאת ועוד: על פי העירייה ביצעה קוסט העדפת נושים אסורה ונמנעה בכוונה מתשלום החוב, ולכן יש להרים את מסך ההתאגדות בינה לבין המשביר. 

מנגד טענה המשביר שהנכס הוחזק והופעל על ידי קוסט באופן בלעדי בתקופה הרלבנטית. לדבריה, העירייה התרשלה בגביית החובות של החברה כל עוד הדבר היה אפשרי והיא לא צריכה לשאת באחריות למחדל.

השופטת איילת הוך-טל קבעה שמאחר שקוסט החזיקה בנכס והייתה "בעלת הזיקה הקרובה ביותר", היה נכון להטיל עליה את תשלום החוב. לדבריה, "הרמת מסך" היא חריג לכלל בדבר האישיות המשפטית הנפרדת והעצמאית שיוצר מסך ההתאגדות, ויש לנקוט בו במשורה.

עם זאת קבעה השופטת שמאחר שקוסט נמצאת בתהליך פירוק ומתקשה בתשלום החוב לתובעת, ואחרי שהוכח כי המשביר הייתה בעלת המניות הבלעדית בחברה במועד יצירת החוב (ואף העבירה לקוסט 15 מיליון שקל לצורך ביצוע תשלומים לרשויות), היא תהיה האחראית לשאת בחוב הארנונה.

בסופו של דבר פסקה השופטת הוך-טל כי על המשביר לשלם לתובעת את כל חוב הארנונה בסך כ-700 אלף שקל, בצירוף שכר טרחת עו"ד ותשלום אגרה בסך של 130 אלף שקל. 

הערכות עיריית כרמיאל לשנת-הלימודים – תשע"ט וסיכום תשע"ח

הערכות עיריית כרמיאל לשנת-הלימודים – תשע"ט


שנת-הלימודים תשע"ט תיפתח ביום ראשון ה- 2 בספטמבר 2018 כ"ב אלול תשע"ח.
 

נתונים כלליים – תשע"ח

 גני-ילדים – 2062 ילדים ב- 83 כיתות גן מהם: 25 גני-חובה, 36 טרום חובה, 12 גני חינוך מיוחד, 10  גני חינוך עצמאי.   ממוצע אכלוס 25 ילדים בגן.
בתשע"ט יפתח גן נוסף גן "חבצלת" .   מצבת  עובדי הוראה 127 גננות.

 
חינוך יסודי
12 בתי-ספר ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, עצמאיים, 3834 תלמידים כ- 160 כיתות אם 306 עובדי הוראה .   ממוצע אכלוס כ- 24 תלמידים בכיתה.

 
חינוך על יסודי

16 בתי-ספר (כולל  חטיבות הביניים) ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מיוחד ועצמאיים 3353 תלמידים כ- 168 כיתות אם .  589  עובדי הוראה.
ממוצע אכלוס כ- 20 תלמידים בכיתה.

 סה"כ מצבת תלמידים ועובדי הוראה בכל שנתוני הלימוד 9437 תלמידים  ב- 126 מסגרות לימוד (כולל גנים).    1168 עובדי הוראה.

 כמו כן  פועלים בעיר: חווה חקלאית, מרכז מדע ודעת, מרכז פסג"ה, מרכז טיפולי –מתי"א, ספרייה, קונסרבטוריון.

 
חינוך מיוחד

גני-ילדים שפתיים, תקשורתיים, קשיי התפתחות ולמידה וגן שיקומי, כיתות מקדמות לליקויי למידה קשיים שפתיים והתנהגותיים וכיתות תקשורת בחינוך היסודי והעל-יסודי ,בית-ספר לעיצוב התנהגות "שחר"  ובית ספר "ואורות כרמיאל" – חינוך מיוחד חרדי.
סה"כ כ- 56 כיתות חינוך מיוחד ברשות.

מעבר לכך מוסעים תלמידים ל-  28 מסגרות  חינוך מיוחד "נקודתיים" שמחוץ לעיר.

מתכונת לימודים ורפורמות חינוכיות .

 יום חינוך ארוך "ואופק חדש" בגני-חובה (עד השעה 16.00).

"אופק חדש" בגני טרום חובה (עד השעה 14.00)

 כיתות גן-מועדון לאימהות עובדות (במעמד צהרונים וזכאות למלגות של משרד הכלכלה) עד השעה 17.00.

 יום חינוך ארוך "ואופק חדש" בבתי-ספר יסודיים "אופק חדש" ו- "עוז לתמורה" בחטיבות

 הביניים והחטיבות  העליונות (6 שנתיים).


צהרונים חברתיים כיתות א'-ב' עד השעה 17.00.

רפורמת הסייעת השנייה -תוספת תקן של סייעת לכל גן טרום חובה בו שובצו 35 תלמידים ויותר.
רפורמת הכתה הקטנה – מהלך סדור ומדורג להקטנת מספר התלמידים בכתות בתי הספר היסודי.

תקשוב (ענן חינוכי) וסל מדע

מהלך כולל ורב שנתי לשדרוג  מערכות התקשוב לרבות הצטיידות. טיפול בתשתיות קוויות אלחוטיות . רכישת מעבדות נייחות וניידות. ספרים דיגיטליים ואמצעי הוראה חדשניים. הטמעת תכניות רובוטיקה מתקדמות.

 הקמת מרכז חדשנות טכנולוגי בשיתוף עם משרד החינוך ורשת המתנסי"ם. 

הפעילות התמקדה ב- 7 בתי-ספר בעלות כוללת של כ- 520.000 ₪.

הפעלת מסגרות חינוכיות –חוגיות במגוון נושאי מדע טכנולוגיה ומיחשוב במימון משרד המדע באמצעות: רשת המתנסי"ם , מכללת "בראודה" ועמותת "תפוח" בתקציב של כ- 330.000 ₪.

 
פעילות קיץ תשע"ח

הפעלת 18 קייטנות בגני-הילדים כ- 600 תלמידים בעלות מוזלת ובשיתוף עם רשת המתנסי"ם.

הפעלת 11 כיתות גן מועדון גני  חינוך מיוחד וכיתות תקשורת בבתי-הספר.

הפעלת קייטנות מדע באמצעות רשת המתנסי"ם.

הפעלת בתי-ספר של החופש הגדול  :פעילויות העשרה, תרבות, מעורבות חברתית וחינוך ערכי . השתתפו 940 תלמידים בשנתוני א'-ג' ב- 8 בתי-ספר בעלות מזערית ובביצוע מקצועי ומוקפד של רשת המתנסי"ם.

תכניות חינוכיות – "מעצבות".

מרחבי חינוך – אזורי בחירה מבוקרת וייחודיות בית-ספרית

תכנית משותפת לרשות המקומית ולגף ניסויים ויזמות חינוכית במשרד החינוך . בניית חזון חינוכי יישובי ובית-ספרי ,במיפוי מוקפד של משאבי האזור  בסביבת בית-הספר, כוחות ההוראה ופרופיל התלמידים וההורים, רישום קווי הייחודיות והתווית מהלך חינוכי יישומי שישפיע על תכנית וסביבת הלימודים הבית-ספרית ,חולשות המוסד ,חזקותיו ומאפייניו הייחודיים. בסוף תהליך תתאפשר פתיחת אזורי הרישום באופן מבוקר מלווה במנגנוני ויסות וריסון מתחייבים.

הרישום לכיתות א' ייעשה ברשות המקומית באמצעות האינטרנט וכך גם השיבוץ בפועל .ליבת התהליך וחשיבותו נעוצה במתן האפשרות לבחירה חופשית  "ותנועת" תלמידים במגבלות שיפורטו. הנגשת המידע להורים תעשה באמצעות חוברת מידע שתופץ בסמוך למועדי הרישום וכן בימי חשיפה שיערכו בבתי-הספר.

התלמיד "בעין השעון" – התכנית המודולרית .

תכנית משותפת לרשת המתנסי"ם -אגף הנוער ומנהלי החינוך  והרווחה "בגיוס" תכניות "עיר ללא אלימות", "התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון", ארגוני מתנדבים חברה וקהילה גופי חונכות, שירות לאומי, תנועות נוער ועוד. התכנית אמורה לבנות מתווה רב תחומי שנועד לתת מענים חינוכיים-רגשיים וטיפוליים לתלמידים הזקוקים לכך ,במסגרות החינוך הפורמליות והא-פורמליות. העיקרון הבסיסי המנחה הוא העצמת תלמידים ברמת הפרט בכל הקשור לקידום הקניית כלים לשיפור ושימור יכולות והישגים לימודיים, פיתוח תחושת הביטחון העצמי והמסוגלות האישית. התכנית רואה בתלמיד יישות אחת במהלך יממה ,סוף שבוע וחופשות תוך שהיא מנגישה לו פעילות קהילתית חברתית-חוגית העשרתית ולימודית במסגרות החינוך ובמסגרות משלימות. התכנית מפוקחת על-ידי משרד החינוך, מינהל חברה ונוער ועל-ידי וועדת היגוי עירונית.

תכנית "ניצנים" – צהרונים חברתיים

צהרונים חברתיים יפעלו במרבית בתי-הספר היסודיים הם מיועדים לתלמידי כיתות א'-ב' כולל אפשרות הרחבה לתלמידי כיתות ג'. שעות הפעילות מגמר יום הלימודים ועד השעה 17.00. התכנית מבוצעת על ידי רשת המתנסי"ם בפיקוח הרשות ומשרד החינוך וכוללת שני חוגים בשבוע במגוון תחומים, סיוע בהכנת שיעורי-בית ופעילות חברתית חוויתית. תפעל חמישה ימים בשבוע במהלך שנת-הלימודים כולל ארוחת צהרים חמה.


תכנית עבודה אסטרטגית -  משותפת לרשות המקומית ולמשרד החינוך – מחוז הצפון בסימן של "יחד מובילים חינוך" ליבת התכנית היא הקמת חמישה צוותי עבודה רב תחומיים שיעסקו בנושאים שאותם הגדירה הרשות כנושאי "בסיס" . חינוך קדם יסודי, ממשקי עבודה וקשרי גומלין שבין החינוך הפורמלי לא-פורמלי, התמדה לימודית, מניעת נשירה, טיפול בקהילה ויצירת מענים חינוכיים וטיפוליים לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ולהוריהם. רצף חינוכי, השגת אקלים חינוכי שיויון הזדמנויות שייכות וזהות למול ייחודיות.

 
מודל חינוך הוליסטי

תכנית משותפת לרשת "אורט" ולרשות המקומית שעיקרה הם: בניית רצף חינוכי פדגוגי הוליסטי  שתיים עשרה שנתי, קידום כל  פרט -תלמיד בגישה ההוליסטית "כי לכל ילד מגיע יותר", "אבני הדרך" בתכנית: יצירת פרמטרים ומדדים שיאפשרו היכרות, הבנה מיפוי צרכים וטיפול היקפי  בכל תלמיד,   בניית תכנית עבודה ממוקדת פרט, קבוצה , כיתה, שכבה, בית-הספר וישוב.

שימוש בכלים ובשיטות של הפסיכולוגיה החיובית בדגש  על חזקות, כישרונות ומקורות החוסן של כל תלמיד, כיתה, בית-ספר לרבות מנהל, מורים והורים. בניית סדירויות בית ספריות ושגרות עבודה, בניית רצף פדגוגי וקוד שפתי משותף לכל בתי-הספר על בסיס מיפוי זהה הרואה את מיטביות התלמיד במרכז בכל שלבי החינוך א'-יב'. ראיית התלמיד כישות אחת  שלמה בכל תחומי החיים ובכל שעות היממה וימות השנה.

 
פסיכולוגיה חיובית

 תכנית שהוטמעה בבתי-הספר היסודיים ובגני-הילדים משמעותית מאוד לעיצוב האקלים החינוכי במוסדות החינוך תוך העצמת הצוותים החינוכיים והגברת מחויבות לאושרם ורווחתם הנפשית-רגשית של תלמידיהם.

בוצע על-ידי מרכז "מיטיב" בית-הספר לפסיכולוגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה.

 
תכניות נוספות

רווחה חינוכית – תכנית חינוכית להעצמה, הענקת חוויות למידה, תמיכה וליווי של תלמידים בחתך הלימודי-רגשי  הנמוך ביותר בבתי-ספר ובגני-ילדים. תכניות נבחרות "אור" בגני-הילדים , מל"א בבתי-הספר.

המחצית השלישית

תכנית לסגירת פערים לימודיים ,מתן אפשרות להשלים מבחני בגרות ולרכוש זכאות לתעודת בגרות בטרם גיוס לצה"ל – פועלת בחודשי הקיץ.

תכנית "עזריאלי"

העצמה חינוכית ,תמיכה לימודית העשרתית ורגשית הקניית הרגלי וכישורי למידה לתלמידים בחטיבות הביניים שעל סף נשירה – השנה תפעל התכנית באמצעות רשת החינוך דרכ"א.


חינוך לפסגות

 תכנית טיפוח לתלמידים מוכשרים ובעלי יכולות להישגיות , הצטיינות לימודית וכישורי מנהיגות בחתך הסוציו-כלכלי בינוני ומטה בשנתוני ג-יב'.

תכנית נט"ע

 תכנית לתלמידים אורייני מחשב לניהול רשתות תקשורת בשיתוף עמותת "תפוח" לתלמידים בכיתות ט'-יב'.


תכנית "עת הדעת"

הטמעת גישה פדגוגית מיטבית  ואישית בסביבה מבוססת נתונים בתחומי האנגלית, מתמטיקה והשפה. "מונחת" על שלושה צירים: דוחות מיפוי מדויקים, התאמה אישית לכל מורה, ליווי אישי לכל תלמיד, התאמת צרכים ויכולות.

מחשב לכל ילד

 זיהוי והכשרת תלמידים מרקע סוציאלי נמוך בשנתוני ג'-ח' ומתן כלים לשימושי מחשב בלמידה . בגמר תהליך זוכים התלמידים לקבל מחשבים אישיים בעלות סמלית. עד כה חולקו למעלה מ- 500 מחשבים על בסיס הקריטריונים לזכאות.

 
תכנית קדם עתידים

 תכנית לקידום מצוינות לימודית בקרב תלמידי בתי-הספר המקיפים שרמתם והישגיהם הלימודיים והאישיים מאפשרת להם רישום וקבלה למקצועות ההנדסה והמדעים ברמות לימוד גבוהות. התכנית מנגישה את הזכאות להצטרף לתכנית "עתידים" (עתודה אקדמאית).

 כיתות "תגבור"

 כיתות ייעודיות לתלמידים עם פערים-חסכים לימודיים ,בעיות התמדה לימודית והעדר הרגלי למידה ומשמעת בגישת לימוד מכילה ובקבוצות קטנות. הקצאת הכיתות ע"י האגף לתלמידים וילדים בסיכון במשרד החינוך. הכיתות המיוחדות:  תל"ם, מב"ר, אומץ, אסכולה.

 
תכנית מגשימים

תכנית הסייבר הלאומית מיועדת לתלמידים מצטיינים בבתי-הספר התיכוניים שמטרתה היא להגדיל את מאגר המועמדים לשירות ביחידות הסייבר בצה"ל ובמערכת הביטחון כמו גם להביא להשתלבותם בהמשך בתעשיות ההייטק ובאקדמיה.

 תכנית סיוע ומלגות

השתתפות במימון שכר הלימוד בצהרונים (לאימהות עובדות) ,נועדה לסייע למשפחות עובדות על בסיס מבחן הכנסה לנפש. גורם מממן -משרד הכלכלה באמצעות עיריית כרמיאל.

פרויקט חונכות  (פר"ח)

חונכות חברתית , רגשית ולימודית במודל פרטני וקבוצתי במסגרת בתי-הספר בהתאם וליווי צוותי

ההוראה במערך החונכות כ- 200 חונכים לרבות פעילות במרכז החווידע ומרכז ההעשרה.

 
תכנית – "עיר ללא אלימות"

 תכנית מערכתית לצמצום תופעות של אלימות והתנהגויות אנטי חברתיות – נורמטיביות בקהילה ובבתי-הספר. פועלת בשני צירים: אכיפה , נוכחות, שיטור עירוני והתקנות פיזיות (מצלמות) ופעולות הסברה, הדרכה ומניעה בבתי-הספר. בהם פועלים גם רכזי מוגנות המשולבים במערך החינוך החברתי.


התכנות הלאומית לילדים ונוער בסיכון (360)

 "תומכת" בתכניות חינוכיות במגוון נושאים בכל שנתוני החינוך מהגנים ויד לחטיבות עליונות בדגש על מתן מעטפת טיפולית ייעוצית ורגשית  לתלמידים ולהורים תכניות כגון: "דלת פתוחה" "מעגן" "חיזוק משאבי התמודדות" ו"חשיבות המשחק" .

 
חוג לכל תלמיד

תכנית המיועדת לתלמידים בכיתות ד'-ה' מבוצעת על-ידי רשת המתנסי"ם ומאפשרת לכל תלמיד להשתתף בחוג שבועי אחד בעלות מזערית.

תכנית  מיל"ת - מסגרות יום לימודיות

תכנית לקידום תלמידים בתחום הלימודי הרגשי והחברתי שנועדה לצמצם פערים ולהעניק לתלמידים הזדמנות שווה .באמצעות התכנית זוכים בתי הספר לתוספת שעות לימוד ,להארכת יום הלימודים ,קבלת מעטפת טיפולית -מטפחת וזכאות להשתתף במפעל ההזנה.

תופעל לראשונה בשני בתי הספר המקיפים .

 
Yschool

למידה מרחוק  -מיזם לימודי המנגיש את חומרי הלימוד בכל מקצועות הליבה  לתלמידי בתי הספר העל -יסודיים באמצעות סרטונים , מצגות ואמצעים אחרים  . הרשאות השימוש ניתנו לכלל התלמידים.

מקור המימון -משרד הנגב והגליל.


מינויים

מר אילן פרסטר מונה למנהל בית-הספר המקיף "כרמים".
גב' שרה עובד מונתה למנהלת בית-הספר המקיף "פסגות"
מר אופיר מרג'ין מונה למנהל חטיבת הביניים "כרמים".

 
בינוי

השלמת בינוי של בית-ספר לאוטיסטים במתחם "כרמים".
הכנת תכנית מקיפה לבינוי מוסדות חינוך בשכונת רמת-נבון  36 כיתות גן (18 צמדים) 2 בתי-ספר יסודיים (30 כיתות) ומקיף שש שנתי (42 כיתות).
בינוי אשכול כיתות (6 כיתות) בבית-ספר "רקפת" כחלק ממערך מוסדות החינוך ברמת-נבון.
תכנון תוספת בינוי של שש כיתות לבית-ספר "כלנית" – התקבלה פרוגרמה.

 
גמר תכנון מפורט ומכרז לבינוי בית-ספר "שחר" בגבעת-רם  (התקבל תקציב לבינוי שלב א').
אישור תכנית אדריכלית לבניית שלושה מכלולי חינוך מיוחד (CP) בבית-ספר "האיריסים".
פרסום מכרז לבינוי החווה-החקלאית.
המשך הערכות לבינוי בית-הספר הטכני של חיל האוויר.
המשך בינוי אולם הספורט בביה"ס מקיף "כרמים".
בינוי שתי כיתות גן "לוטוס-חרדי".
בינוי מרכז פסג"ה חדש בשכונת רמת-רבין.
בינוי שש כיתות לאגף המחוננים במקיף "כרמים"
הסבת קמפוס "הפרחים" לשעבר והתאמתו לבתי-הספר תלמוד-תורה  "תורה ודעת" ו"מכון אורות"  לחינוך מיוחד.
בינוי בית-ספר תיכון חרדי "זיו אור"
תכנון התקנות נדרשות להנגשה כללית ב- עשרה  בתי-ספר.
בינוי בית-ספר יסודי נוסף ברמת-רבין.
תכנון חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה ל- שלושה בתי-ספר.
תכנון אולם ספורט לבית-ספר "אמי"ת.

סכום של כ- 8.600.000 ₪ התקבל לצורך קידום תכנון לבינוי, הנגשה וחיזוק מבנים.

שיפוצים, בדק-בית והצטיידות -עבודות קיץ

סכום של 8.845.000 ₪ הושקע בביצוע עבודות בדק-בית, שיפוצים, שנויים  והתאמות, בטיחות, פיתוח חצרות בגנים, רכישת מתקני חצר והצללות , דשא סינטטי והצטיידות.


הערכות לפתיחת שנת-הלימודים

הערכות משטרה, שיטור קהילתי ופיקוח – לליווי אבטחה ותדרוך תלמידים בסביבות בתי-הספר וברכי הגישה אליהם.

ביטחון – הצבת מאבטחים קבועים. עדכון תיקי החירום בעלי תפקידים וריענון נהלים.  הכנת מקלטים – ניקיון ותקינות. תרגול תלמידים למצבי חירום.

בטיחות – בדיקת ממוני בטיחות ומן אישורים. בדיקת מתקני חצר וספורט. בדיקת מערכות כיבוי ואזעקה. ריענון ושינון נהלי בטיחות בדרכים. דפי המסלול הבטוח ונהלי השימוש באופניים חשמליים.

הסעות תלמידים – כנס נהגים, קציני בטיחות ומלוות הסעה – שינון וריענון  נהלים, הנחיות לתלמידים הנוסעים בתחבורה ציבורית, הפעלת קווי תחבורה מיוחדים לתלמידים באמצעות "אגד" תוספת קו לתלמידי "אמי"ת".

גינון וניקיון בבתי-הספר – הכנת בתי-הספר וגני-הילדים – שיפוצים, תיקונים וצביעה. וידוא  תקינות מערכות מיזוג אוויר, תקשוב, חשמל ואחרות, תיקוני שערים, גדרות והסרת מפגעי בטיחות

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מבלות במתחם 'גן העיר'

משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מבלות במתחם 'גן העיר'

ביום ב' האחרון, 20/08/2018 התקיים אירוע הפנינג למשפחות- במסגרת המרכז למשפחות כרמיאל. המרכז  למשפחות כרמיאל, נותן מענה למשפחות להן ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים, בגילאי לידה עד 25, לכלל המשפחה.

המשך קריאה: משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים מבלות במתחם 'גן העיר'

נא להכיר – גיורא צ'שקין מועמד לראשות העיר כרמיאל

נא להכיר – גיורא צ'שקין מועמד לראשות העיר כרמיאל
הבחירות לרשויות המקומיות בעיצומן, ובין שלל המועמדים הרצים בבחירות בכרמיאל ומחזרים אחרי כל בוחר וכל קול, יש מועמד אחד שמחובר במיוחד לצעירים של העיר, בהם הוא רואה את העתיד של העיר.

המשך קריאה: נא להכיר – גיורא צ'שקין מועמד לראשות העיר כרמיאל

לא להפריע למנוחת השכנים בקיץ

לא להפריע למנוחת השכנים בקיץ
לקראת עונת הקיץ האגף לביטחון קהילתי בעיריית כרמיאל, תכנית "עיר ללא אלימות" ומשטרת כרמיאל יוצאים במבצע הסברה בנושא הפרעות מנוחה  והקמת רעש בתקופת החופש הגדול.
 
במסגרת המבצע יופצו מודעות ועלונים הכוללים הסבר מפורט על דרישות החוק בנושא וקריאות לאזרחים להימנע מאי נעימויות וקנסות הנובעות מאי ציות לחוק.

בנוסף, ייערכו שיחות במוסדות החינוך עם התלמידים בהן יתנהל שיח בנושא ותובהרנה נורמות ההתנהגות במרחב הציבורי ובגנים ציבוריים בעיקר בשעות המאוחרות.

מנהל האגף לביטחון קהילתי ותכנית עיר ללא אלימות, מיכאל גינקר, הדגיש כי פקחי ושוטרי השיטור העירוני בכרמיאל יקפידו על אכיפה מוגברת בתחום  איכות החיים, בהן בולטות עבירות המנוחה והקמות הרעש. גובה הקנסות בגין הקמת רעש ועבירות איכות חיים נוספות עומד על מאות שקלים ואכיפה מתבצעת גם באמצעות דוחות עירוניים וגם דוחות ומשטרתיים. במקביל, יושם דגש מיוחד על מניעת שתיית אלכוהול בגנים הציבוריים, השלכת פסולת בפארקים ומטרדים שונים בשעות הערב המאוחרות במרחב הציבורי.

רינה גרינברג, מ"מ ראש העיר, ציינה כי מאז הקמת השיטור העירוני בכרמיאל ישנה מגמה יציבה של צמצום התופעות הפוגעות באיכות החיים של התושבים, אך עדיין יש להמשיך בעבודה המאומצת והעקבית בתחום המניעה.

ראש העיר עדי אלדר משבח את פעילות היחידה בתחום שמירת החוק וחיזוק הביטחון האישי וקורא לציבור הרחב להישמע להוראות ולפנות לגורמים הרלוונטיים על מנת להתריע על הפרעת מנוחה בקרבתם.

בכל נושא של מטרדי רעש ניתן לפנות למוקד הביטחון של עיריית כרמיאל הפועל 24 שעות ביממה: 04-9085527 / 04-9085662 / 106-3.

כרמי מחול בהצדעה למדינה

כרמי מחול בהצדעה למדינה, צילום אלכס הובר

גאווה עירונית. להקות המחול הייצוגיות של כרמיאל הציגו בסוף השבוע האחרון בהיכל התרבות את מופע הבכורה השנתי שלהם - "פרויקט 70", בפני למעלה מ-2,000 צופים. המופע הוקדש כולו לחגיגות ה-70 למדינת ישראל ועסק במפעל העליות בימי קום המדינה לצד ריקודים לשירים שהנושא שלהם הוא ארץ ישראל.

להקות המחול הציגו בזה אחר זה ריקודי עמים ועדות; חינה מרוקאית, מחרוזת רוסית, קרנבל ברזילאי, ריקוד פרסי, הונגרי, יווני ואפילו הודי. מגוון התלבושות והמוסיקה שאפיינו כל ריקוד וריקוד אשר הוצג על הבמה המרהיבה בעיצוב ייחודי המשלב מסכי לד, סחפו את הקהל שליווה את הרקדנים במחיאות כפיים סוערות לאורך הריקודים עצמם.

במופע השתתפו כ-150 רקדני להקות כרמי מחול אשר פועלים במסגרת רשת המתנ"סים העירונית. שיתוף הפעולה עם סל התרבות אפשר זו השנה השנייה ברציפות לתלמידי בתי הספר היסודיים לצפות במופע מקוצר שהוכן במיוחד עבורם, ליהנות מהפירות המקומיים והאיכותיים של להקות המחול.

הצגת המופת של להקות המחול מבטאת את השינוי שחל בשנים האחרונות אותם מובילים מנהלת הלהקות עדן דריי-אלנקוה ומנהלה האמנותי דורון גואטה. הרמה המקצועית ואיכויות הרקדנים טמונים בתכנית הלימודים שכולל צוות רחב של מורים במקצועות הקלאסי, מודרני וקומפוזיציה לצד שיעורי הלהקה המסורתיים. חידוש נוסף שבלט במופע הוא קבוצת הברייקדנס שהוקמה השנה והופיעה זו הפעם הראשונה.

מלשכת ראש העיר, עדי אלדר, נמסר: "אין ספק שמקומן ותפקידן של להקות המחול בנוף העירוני חשוב והכרחי ולא רק בגלל שילוב הריקודים המסורתיים לצד העכשוויים, המודרניים המקצועיים, אלא בשל הערך המוסף העצום לו זוכים הרקדנים והרקדניות במסגרת כדוגמת להקות כרמי מחול. אנו מזמינים את כל הרקדנים והרקדניות שמחול בליבם להצטרף למשפחת כרמי מחול"."כי שורשיו של האדם הם משפחתו..." חוגגים ט"ו בשבט בכרמיאל

"כי שורשיו של האדם הם משפחתו..." חוגגים ט"ו בשבט בכרמיאל צילום: תומר בדש – טל"ק
מאות מתושבי כרמיאל, קטנים כגדולים, פקדו ביום שבת האחרון,  את פארק מכוש המחודש ונהנו מהפנינג ט"ו בשבט קהילתי ססגוני שנערך בעיר כמיטב המסור למען אחדות התושבים, אחדות החברה הישראלית ולמען כולם.

 טו בשבט החג הכי ירוק בשנה הביא עמו הזדמנות מצוינת לצאת קצת מהמקומות הצפופים אל המרחבים הפתוחים, וליהנות בטבע. את האירוע פתחנו בטקס חניכת הפארק המחודש וגן משחקים מדהים ביופיו ע"י ראש עיריית כרמיאל, עדי אלדר.
 
ט"ו בשבט הגיע ואין זמן טוב מזה להכיר לילדים את מגע האדמה וניחוחות העצים . לרגל החג המוני ילדים ומבוגרים הגיעו לנטוע כמנהג החג   " וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל..."

האווירה הייתה נהדרת, מחמם את הלב לראות את המשפחות נוטעות יחד ואת הילדים נחשפים למסרים של אהבת הארץ והשמירה על הסביבה ובו פעילות לכל המשפחה. נטיעות, שתילת עצים והטמנת פקעות,  סדנאות יצירה מחומרי טבע ומחומרים ממוחזרים לילדים ברוח טו בשבט, צפייה בהצגת העץ הנדיב ציורי פנים ופעילויות נוספות, שהתקיימו באווירת חג נעימה, לצלילי שירי ארץ ישראל היפה ובמזג אוויר שמשי.

ההפנינג נערך בהובלת מחלקת האירועים בעיריית כרמיאל בשיתוף מחלקת גינון ונוף .14 נשים וגברים מהקהילה האתיופית התנדבו לסיירת ההורים בכרמיאל

14 נשים וגברים מהקהילה האתיופית התנדבו לסיירת ההורים בכרמיאל
לאחרונה התגייסו 14 גברים ונשים מהקהילה האתיופית בכרמיאל לסיירת ההורים העירונית, בכדי לסייע ולחזק את הקשר עם צעירי הקהילה המבלים בלילות ברחבי העיר. זאת, במסגרת פרויקט 'עיר ללא אלימות' בעיריית כרמיאל בניהולו של  מיכאל גינקר.

המשך קריאה: 14 נשים וגברים מהקהילה האתיופית התנדבו לסיירת ההורים בכרמיאל

כרמיאל, פרץ לדירה של אחותו וגנב ממנה תכשיטים בזמן שהייתה מאושפזת בבית חולים

צילום אילוסטרציה

 

בסוף השבוע האחרון אושפזה תושבת כרמיאל (27) בבי"ח לצורך קבלת טיפול רפואי.
כשהשתחררה ושבה לביתה ביום ראשון 1/1/17 הבחינה כי ביתה נפרץ ונגנבו ממנו תכשיטי זהב יקרי ערך.

המשך קריאה: כרמיאל, פרץ לדירה של אחותו וגנב ממנה תכשיטים בזמן שהייתה מאושפזת בבית חולים

תושב כרמיאל בן 24 נעצר בחשד שנהג לתקוף את סבו וסבתו

תושב כרמיאל בן 24 נעצר בחשד שנהג לתקוף את סבו וסבתו

תושב כרמיאל בן 24 נעצר בחשד שנהג לתקוף את סבו וסבתו. בשבוע הבא יוגש נגדו כתב אישום. על פי הצהרת התובע שהוגשה היום, הנכד הכה את סבו וסבתו על רקע בקשותיו לקבל מהם כספים שישמשו לקניית סמים.

המשך קריאה: תושב כרמיאל בן 24 נעצר בחשד שנהג לתקוף את סבו וסבתו

משגב: השריפות בטל-אל וגילון נגרמו מהצתות

משגב: השריפות בטל-אל וגילון נגרמו מהצתות
במשגב טענו כי הקפדה טובה יותר על אזור החיץ עשויה היתה לסיים את כיבוי השריפה מוקדם יותר ועם פחות נזקים. במועצה טוענים שהם זקוקים לתקציב

המשך קריאה: משגב: השריפות בטל-אל וגילון נגרמו מהצתות

ציר ההגנה בכרמיאל הוגדר "רחוב אדום"

ציר ההגנה בכרמיאל הוגדר "רחוב אדום"
לראש העיר שוגר מכתב דחוף המפציר בו לפעול. העירייה: "נמשיך לפעול על ידי פעילות הסברה, טיפול בתשתיות והסרת מפגעים"

מנכ"ל עמותת "אור ירוק", שמואל אבואב, הודיע השבוע כי שלח מכתב דחוף לראש עיריית כרמיאל, עדי אלדר, והתריע בפניו על סכנה לציבור ברחוב ההגנה. לטענת העמותה, נתוני תאונות הדרכים בשנים האחרונות מלמדים כי הרחוב מוגדר "רחוב אדום", ובשנים 2015-2011 אירעו במקום מספר תאונות שבהן אדם אחד נהרג ותשעה נפצעו.

במכתב ציין אבואב, כי מדי שנה נהרגים במדינת ישראל 135 בני אדם בתאונות דרכים בתחום העירוני, מהם נהרגים 39 ב-163 רחובות אדומים, שבהם "תאונות  חוזרות באופן קבוע, המעידות על כשל המביא לאובדן חיי אדם ולנפגעים בנפש וברכוש. לשם שיפור הבטיחות ברחוב זה, נדרשת פעילות מערכתית הכוללת שיפור התשתית, הגברת האכיפה והרחבת ההסברה לציבור". 

לסיום מבקש אבואב מאלדר לסייע בטיפול ברחוב: "אני מוצא לנכון לפנות אליך בבקשה שעיריית כרמיאל תיתן עדיפות לטיפול ברחוב זה, הן בהסרת מפגעי בטיחות והן בטיפול שיטתי של הבטיחות הרחוב". 

ובעניין אחר - בדיקה מדגמית העלתה ש-65 אחוז מהנהגים בכרמיאל נוסעים בכלי רכב שבגלגליהם אין לחץ אוויר מיטבי. לאחרונה הגיעו מתנדבי עמותת אור ירוק ליישובים רבים ובדקו את לחץ האוויר בצמיגים. כידוע, לתקינות הצמיגים יש חשיבות עליונה, מכיוון שלחץ אוויר שאינו תקין בעת נהיגה בכביש רטוב או בוצי, עלול לגרום לאובדן שליטה ברכב. בנוסף, לחץ אוויר גבוה או נמוך מהנדרש, עלול לגרום לשחיקה מהירה של הצמיגים, המחייבת את החלפתם, ולצריכת דלק גבוהה יותר. 

בכרמיאל נבדקו 170 כלי רכב, ונמצא כי ב-111 מהם, שהם כ-65 אחוז, היה לחץ האוויר בצמיגים לא תקין. המתנדבים הדגישו בפני הנהגים את חשיבות בדיקת לחץ האוויר בגלגלים ובדיקת תקינותם אחת לחודש, והוסיפו כי יש לשים לב במהלך הבדיקה להתאמת לחץ האוויר להוראות יצרן הרכב ולשנת ייצור הגלגלים. בנוסף, חילקו עלון הסברה ובו מספר טיפים לנהיגה בטוחה. 

מהעירייה נמסר: "נמשיך לפעול למען הגברת הבטיחות בדרכים על ידי פעילות הסברה, טיפול בתשתיות והסרת מפגעים. פעילות זו מתקיימת לאורך כל שנה".

מתוך: http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4876903,00.html

תגובת עדי אלדר למהלך הפוליטי האחרון בכרמיאל

תגובת עדי אלדר למהלך הפוליטי האחרון בכרמיאל
הנושא הפוליטי הפנימי אינו מענייננו למרות זאת ולאור ההתנהגות של בז'רנו ראש העיר מגבה את החלטתו של משה קונינסקי בהדחתו של רותם בז׳רנו.

המשך קריאה: תגובת עדי אלדר למהלך הפוליטי האחרון בכרמיאל

אולי יעניין אותך גם