INkarmiel כל העסקים בכרמיאל במקום אחד מוצגים בהתאם לדרוגים שלכם

חדשות

דבר תורה לראש חודש אלול –תשעה (שבת 15.8 –ראשון 16.8)

מסורת קדומה מקשרת את שמו של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, עם ראשי התיבות של "אני לדודי ודודי לי" [שיר השירים ו 3]. מלים אלו משמשות בטקסי חו"ק רבים ביובל השנים האחרון, בפי הכלה העונדת טבעת על אצבע החתן, ומבטאת במלים אלה את ההדדיות בחיי הנישואין...

 מי זו האומרת "אני לדודי ודודי לי"? ע"פ חז"ל מגילת שיר השירים מתארת את יחסי הקדוש ברוך הוא עם "כנסת ישראל" (בהקשר זה עדיף הכינוי 'כנסת ישראל' על 'עם ישראל' על מנת להשתמש בשם קולקטיבי במין נקבה). דימוי זוגי זה נפוץ הן אצל הנביאים במקרא והן אצל חז"ל. אין צורך להכביר מלים על מנת להבהיר שיהודי המקבל את האמונה הרמב"מית שהבורא "אין לו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף ואין לו שום דמיון כלל" מבין שכל דימויי אלהים במקרא ובמורשת חז"ל נועדו רק לשבר את האוזן, אך מכיוון שקיימים בתנ"ך גם דימויים אחרים כגון "בני בכורי ישראל" [שמות ד 22] "בנים אתם לה' אלהיכם" [דברים יד 1]... לדעתי עדיף להמשיל את הקשר בין אלהים לעמו כקשר אהבה ונישואין בין גבר ואשה מאשר להמשילו כקשר של אב ובנו! אין אנחנו והקב"ה שארי בשר הקשורים בקשר שאי אפשר לבטלו לעולם! יש בינינו ברית קדושין הנובעת מהסכמה הדדית על התחייבויות.

אין 'גנטיקה' המבדילה אותנו מכל העמים. יחודו של עם ישראל וסגולתו אינם עוברים בתורשה כי אם בירושה.

כל דור חייב לעשות מאמץ מחודש להיות ראוי להיבחר כ'עם סגולה'. 'זכות אבות' נשמרה לנו רק בדורות הראשונים של השעבוד במצרים ויציאת מצרים, אך מאז אנו נדרשים לחתור שוב ושוב מחדש לגלות את הדרך אל לב האוהב.כנסת ישראל מחוייבת לשמור מצוותיו, חוקותיו ומשפטיו, בין אם הם מפורשים ובין אם הם נובעים מהוראה כללית "ועשית הישר והטוב" ובן-זוגה, הקב"ה, מבטיח בתמורה דירת מגורים טובה ורחבה, הלא היא ארץ ישראל! בחיי הנישואין יש עליות וירידות, ובמצבי משבר קיצוני אפילו פרידה וגירושין... פעמיים בתולדותינו גרם הכעס על התנהגותנו הקולקטיבית לגירושינו מהבית המשותף, ופעמיים חזרנו לזוגיות מחודשת כשאנו שואפים שהזוגיות תהיה מושתתת על נבואת הושע [ב 18]: "ביום ההוא, נאום ה', תקראי אישי, ולא תקראי לי עוד בעלי..." הזועקים שבחירת ישראל נצחית, ואהבת אלהים לעמו "אינה תלויה בדבר" טועים ומטעים! כפי שזוג נשוי חייב תמיד לעמול לשמור ולטפח את האהבה, כך גם 'הארץ המובטחת' איננה מובטחת ללא תנאי! ברצות אלהים הוא מנחיל את כולה או חלקה לנו, וברצותו –מגרש אותנו ומנחיל אותה לעם אחר... כך גם נובע מפשט פירוש רש"י למלים "בראשית ברא אלהים..."

הברית שכרת אלהים עם האנושות אחרי מבול מי-נח קדמה לברית שכרת בין הבתרים עם אברהם ולבריתות שכרת עם יוצאי מצרים בתחתית הר סיני.וכעבור דור בערבות מואב... "לא את אבותינו בלבד כרת את הברית הזאת, כי איתנו אלה פה היום כלנו חיים!"

יהי רצון שנשכיל לבטל לא רק מלחמות ושפיכות דמים אלא גם גילויים של גזענות, קנאות ואלימות בתוך עם ישראל וכלפי גרים-תושבים אשר בשערינו. אמן!.

גיל נתיב, רב קהילת 'הכרם', כרמיאל